Knud Tobiasen har afløst Kristen Langkjær.

Kort tid efter den årlige generalforsamling har Nibe Boldklubs formand gennem tre et halvt år Kristen Langkjær måttet trække sig fra bestyrelsesarbejdet og dermed som formand. Årsagen er et øget arbejdspres i hans virksomhed, og han har måttet prioritere sin tid.
Klubbens næstformand Knud Tobiasen er trådt til som ny formand for Nibe Boldklub, og han er ikke ubekendt med de arbejdsopgaver, der følger med, idet han har været med i klubbens bestyrelse gennem en længere årrække.
Klubbens bestyrelse består foruden den nye formand af kasserer Marianne Staun og bestyrelsesmedlemmerne Helle Boddington og Mette Bach.
Nibe Avis vil inden for kort tid bringe et interview med den nye formand for at se på perspektiverne fremover for Nibe Boldklub, der i 2019 kan markere 100-året for sin start.
På samme måde vil Nibe Avis fra og med næste uge være aktiv med nyt fra sidelinjen omkring klubbens bedste fodboldhold, der indleder sæsonen 1. april – og hvad der ellers måtte røre sig fra klubbens side.