Årets generalforsamling i DcH Nibe bød blandt andet på en fyldig formandsberetning og udskiftning i bestyrelsen. Desuden tildelte forsamlingen »Årets trænerpokal« til Fritz Toft.

Dirigent Morten Hansen kunne hurtigt overlade ordet til Kaj Pharsen, som aflagde årsberetningen for 2019.

Hundeklubben, som har 100 medlemmer, har i årets løb både deltaget i landsdækkende og lokale konkurrencer, og har blandt andet vundet kredspokalen i Elite-klassen samt vundet et Danmarksmesterskab i Elite-klassen. Klubben har også selv stået som arrangør af såvel lokalkonkurrence som landsdækkende kon-kurrencer.

Kursus- og arrangements-udvalget i den lokale DcH Nibe har udbudt og afviklet adskillige kurser med i alt 78 deltagere, og klubben har to gange været vært for grundinstruktøruddannelsen.

Herudover har der været gennemført adskillige faste træningsaktiviteter i 2019, med tilsammen ikke mindre  end 250 formelle træningstimer!  Som noget helt nyt har klubben startet et familiehundehold op.

Planer for fremtiden
Der har iøvrigt været rig mødeaktivitet i såvel bestyrelsen som i klubbens udvalg, og der bliver også nok at mødes om, når der skal tages stilling til kommende indsatsområder i klubben. Her nævnte formanden blandt andet renovering af tag/vinduer, nul-energi hus, lysanlæg, uddannelse af trænere, samt opfølgning og eventuel revidering af klubbens nye struktur.

Fritz Toft modtog Årets trænerpokal
En erfaren træner i DcH Nibe er Fritz Toft, og han modtog »Årets trænerpokal« efter følgende indstilling:

Fritz har utrætteligt trænet hunde i DcH Nibe i MANGE år. Han har fulgt med udviklingen fra den lidt mere konsekvente, til tider hårde træning af hundene, til vore dages lystbetonede guf træning, hvor hunden også gerne skal vise stor glæde ved samværet med sin ejer.

Han har slugt så mange kameler undervejs, at det er forbavsende de ikke har sat sig fast på et tidspunkt, og lukket af for ny indlæring. Men det har de ikke, og i dag er Fritz en af fortalerne for kontakt træning, og man hører ham sågar sige, at det jo heller ikke er nødvendigt at alle hunde skal lære apportering!!!!

Han har en fantastisk mødedisciplin, og har været en stout makker de seneste år, hvor vi har haft en del udfordringer på unghundeholdet, men han klør på med krum hals, og formår at bevare gejsten hos unghundeførere, som er ved at miste modet. Han har et stort repertoire af træner historier og en guldgrube af viden om hundetræning, en viden han gerne deler ud af.

Susanne Sabroe, ny næstformand. 
Lene Degner Rise, nyt bestyrelsesmedlem.

 To nye i bestyrelsen 
Under dagsordenens punkt syv lykkedes det at få erstattet Pia Reintoft og Anne-Mette Mørk, som begge udtrådte af bestyrelsen. I stedet nyvalgtes Susanne Sabroe og Lene Degner Rise til bestyrelsen, som mandag aften konstituerede sig med Kaj Pharsen som formand, Susanne Sabroe som næstformand, Irma S. Lahrmann som kasserer, Hanne Sten Hansen som sekretær og Lene Degner Rise som menigt medlem. 

DcH generalforsamlingen var velbesøgt, og de fremmødte kunne høre formanden berette om et særdeles aktivt år, samt planer for fremtiden.