23 fremmødte overværede ved dette års ordinære generalforsamling i Nibe Rideklub bl.a. formandens beretning fra det forgangne år, hvor der blev fortalt om stigende medlemstal, god økonomi og en klub,$ der tilbyder mange forskellige aktiviteter som bl.a. dressur -og springundervisning, rideterapi, agility og ridelejr for børn.

Derudover har der i store træk været fuld belagt i stalden, som har plads til ca. 30 heste og ponyer, heraf 6 heste som er ridekolens egne – disse bruges bl.a. til elevundervisning, ligesom der er tilknyttet passere til dem.

Formand Mie H. Andersen kunne også berette om, at der i 2019 blev søgt midler fra Aalborg Kommunes prioriteringskatalog til renovering af velfærdsbygninger. Der er tildelt midler til disse, og det forventes at renoveringsarbejdet har opstart i andet kvartal 2020.  

Der arbejdes stadig på at søge midler til opførelse af en ekstra ridehal, således det bl.a. bliver muligt at afholde indendørs stævner.

2019 afholdt klubben både dressur og springstævner, hvor der trods regn og blæst har været flot fremmøde og ihærdig arbejdsindsats fra klubbens medlemmer og pårørende, som har været med til at skabe de perfekte rammer for de deltagere der har været til stævnerne.

Nibe Rideklub uddelte igen i år pokaler i forskellige kategorier, og endnu engang var der kamp om dem:

 • Springpokalen for elevheste             Emilie Døssing
 • Dressurpokalen for elevheste           Anna Ellehauge
 • Dressurpokalen hest NIR 2019         Anne Thomasen
 • Dressurpokalen pony NIR 2019        Ellen French
 • Springpokalen hest NIR 2019           Julie Vestergaard
 • Springpokalen pony NIR 2019          Lina Hegelund Andersen
Anne Thomasen – ny formand for Nibe Rideklub.

Bestyrelsen
Der var 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 juniorudvalgsmedlem på valg – hvoraf ingen ønskede genvalg.
Der var dog en del som var klar til at gå på valg til bestyrelsen, og der blev valgt tilsvarende nye medlemmer ind.
Den kommende bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og ser således ud:

 • Anne Thomasen – Formand (nyvalgt, og afløste Mie H. Andersen)
 • Brian Weissenborn – Næstformand
 • Mette Hjort Højsgård Sørensen – Kasserer (nyvalgt)
 • Thomas Rejnholt Larsen
 • Anita Clemmensen (nyvalgt)
 • Isa Ejdrup (nyvalgt)
 • Christina Secher – 1 suppleant (nyvalgt)
 • Tina Sjøberg - 2 suppleant (nyvalgt)
 • Sara Kirstine Niss – Juniorudvalget (nyvalgt)