Formand for Nibe Tennisklub Finn Kent Jensen kunne i søndags byde nye og gammelkendte ansigter velkommen til det han håber på bliver en langt mere fornøjelig sæson end 2020 viste sig at være. Fremmødte ved standerhejsningen blev budt velkommen til den forestående sæson af en formand, som glæder sig til at der atter bliver mere almindelige tilstande, og at sporten kan udøves på vanlig vis, og at det også bliver nemmere for klubbens folk at stå for selve driften af tennisklubben: - Nu kommer træning for børn og unge atter i gang, og vi håber at både vore sportslige og sociale arrangementer kan gennemføres i den sommer vi går i møde, sagde Finn Kent Jensen. 

Grusbanen har i år fået en »professionel overhaling«, idet klubben har haft et eksternt firma til at omlægge banen, så den nu står »knivskarpt« for vore medlemmer, og klubhuset fik sidste sæson en ordentlig omgang maling, og arbejdet på huset færdiggøres snart ved udskiftning af vinduer og døre. Desuden er der via hjemsøgte fondsmidler via den lokale Nibe Elforsynings Fond kommet nye vindnet op omkring begge tennisbaner. - Så de fysiske rammer for trivsel i klubben i år er optimale, og vi ved via tilbagemeldinger fra mange af vore medlemmer, at de glæder sig til at komme i gang igen, sagde formanden. 

Generalforsamling under åben himmel
Nibe Tennisklub havde på grund af COVID-19 restriktioner valgt at afholde generalforsamlingen udendørs, og heldigvis smilede vejret til tennisspillerne denne dag, så uden at fryse alt for meget kunne de fremmødte medlemmer høre formanden fortælle om et meget anderledes tennisår: - 2020 blev en svær tid at agere i, for der kom ofte nye anvisninger om hvad man ikke måtte, og ændrede retningslinier for hvordan man kunne lave det, som trods alt kunne lade sig gøre, sagde formanden i sin beretning. Men trods alt er tennis en sport, som kan dyrkes af få spillere og med respekt og hensyntagen til de gældende retningslinier, så mange af de voksne medlemmer fik trods alt spillet en del, men f.eks. træning for større grupper af børn og unge led meget under restriktionerne, og kom aldrig rigtigt i gang i 2020. Også det sociale, som fylder en del i Nibe Tennisklub havde det svært i 2020, fortalte formanden i sin beretning. - Vi ser frem til at 2021 bliver et meget sjovere og lettere år at være tennisklub i, sagde han.

Under personvalg var der genvalg til både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som derfor fortsat består af Finn Kent Jensen, Erling Laursen, Berit Jensen, Allan Norre Nygaard, Hans Jørn Jensen, Anne Christiansen og Per Axelsen.

Under eventuelt blev der på forespørgsel fra de fremmødte orienteret om bestræbelserne på at få padel baner til Nibe: Allan Norre Nygaard, som er en del af initiativgruppen, fortalte om de indledende sonderinger, som gruppen har gjort sig, og svarede på mange spørgsmål fra de fremmødte. Initiativgruppen vil selv melde ud til offentligheden om de fremtidige tiltag, når planer og idéer for projektet bliver mere konkrete.

Klar med aktiviteter og nye tiltag
Aktivitetsplanen i Nibe Tennisklub er under forberedelse, og mange vil glæde sig over, at arrangementer som »Pølseturnering« og »Grill-tennis« genoptages, ligesom »dameaften«, »herreaften« samt træning for både børn og voksne genoptages. 

Der bliver som noget nyt i klubben fokuseret på enkelte målgrupper i en hvervekampagne, når klubben i maj måned fire søndage i træk laver en formiddagsaktivitet for henholdsvis teenagere, familier, veteraner og uøvede debutanter.  Her vil ikke-medlemmer som har lyst til at snuse til den hvide sport blive introduceret til tennisspillet med sjove og lærerige øvelser.