Nibe HK har ved sin »Nibe HK Awards« udnævnt Malene Skipper til Årets HK’er.

I sin motivering for tildelingen af klubbens højeste ære, der hvert år tilfalder et medlem, der har udvist særlig indsats for klubben, sagde HK-formand Andreas Sondrup:

– Årets HKer er der hver eneste år mange, der har gjort sig fortjent til. Det er en titel man får for en ekstraordinær stor frivillig indsats på tværs af forskellige ting i klubben.Årets vinder skiller sig dog ud. 

– Årets HKer er en person, man altid er glad for at møde i hallen, for man bliver altid mødt med et smil.
Aldrig noget drama omkring denne person, nærmere forsøger vedkommende at redde trådene ud.
Hun har mange funktioner i klubben. Forælder, spiller, træner, assistent, bestyrelsesmedlem, sekretær og frivillig arbejdshest.
Netop fordi det er en fra bestyrelsen, har alle i bestyrelsen på kryds og tværs løget for hinanden over de seneste måneder, og med hendes store engagement har det været nærmest umuligt at holde det hemmeligt.Årets HK’er er højt respekteret i klubben. Vellidt af børn, unge og forældre. 
Hun har en herlig humor, og et smil, som smitter. Vi er glade for indsatsen, og glæder os til mange flere år frem: Mulle (Malene Skipper) du er selvfølgelig årets HKer.