Der var masser af pokaler og hæder til en lang række ekvipager, da Nibe afdelingen af DcH – Danmarks civile Hundeførerforening, for nylig holdt generalforsamling. Samtidig reflekterede formand Kaj Pharsen over, hvordan DcH Nibe som meget velfungerende klub kan blive en endnu bedre klub og dermed se fremtiden roligt i møde.

Kaj Pharsen indledte sin beretning for 2023 med at nævne en række trænere, der alle alle har lagt en indsats i uddannelse. Nye trænere: Rikke Moosdorf, Heidi Alstrøm Myrtue, Susanne Thorlund og Rikke Alstrøm Nielsen. Trænere med nye overbygning: Jan de Rosche, Heidi Alstrøm Myrtue, Louise Rask Christensen, Birgitte Holdgaard og Kaj Pharsen. Endelig har klubben fået uddannet Anders Kallestrup som ny dommer i nordisk program. En række andre medlemmer er under uddannelse i forskellige retninger inden for hundesporten.

Vært ved aktiviteter
DcH Nibe har gennem 2023 været vært for en lang række aktiviteter; dels inden for hundesporten på kreds- og landsplan – herunder uddannelse inden for træner- og dommerhverv, dels aktiviteter inden for egen klub og dels ved udlån af klubhuset til forskellige lokale aktører.

Afholdte konkurrencer
Klubben har i det forløbne år haft et aktivt konkurrenceprogram, dels er mange ekvipager sendt landet rundt for deltagelse, og dels har klubben selv afholdt konkurrencer i bl.a.: »Store Nordisk«, DcH-programmet, Eliteturneringen samt Nose Work.
Blandt de konkurrencer, som medlemmerne har deltaget i på kreds- og landsplan, nævnte Kajk Pharsen bl.a.: Rally, Agility, Lille Nordisk Rundering, Sporhundeprøve, NoseWork, DM i Nordisk Rundering, DM i DKK, DM i både Rally og DcH-programmet, Nordjysk mesterskab og Nordisk spor.

Hæder til særligt aktivt medlem
Kaj Pharsen fremhævede i sin årsberetning særligt klubbens stifter Solveig Nielsen, der i år fejrer 40 året for opstart af klubben som en filial af DcH Vesthimmerland. Dertil, at Solveig Nielsen har virket som træner gennem 50 år, er æresmedlem i »Kreds 1«, har modtaget DcH’s guldnål, har i år 45 års jubilæum som dommer – og i år runder DcH Nibe 40 år som selvstændig DcH lokalforening.

Formanden reflekterer
Som en del af sin årsberetning, udtrykte Kaj Pharsen ønsket om fortsat at kunne udvikle klubben på baggrund af det levende fællesskab, som klubben er: – Lad os sammen prøve at undersøge de aspekter, der definerer os som klub, og hvordan vi alle kan bidrage til at gøre klubben til et endnu mere engagerende og nærværende sted for os alle.
– Her er de frivillige hjertet, sjælen og styrken i klubben, og jeg er dybt imponeret over jeres evne til at balancere arbejde, familie og det frivillige engagement, sagde Kajk Pharsen og fortsatte med nøgleord som: Mod, energi og passion. Og han bad såvel nuværende som nye medlemmer dele deres tanker med bestyrelsen, så der også fremover kan ske en udvikling, som medlemmerne ønsker.

Tina Jul: ny kasserer, valgt på ekstraordinær generalforsamling.

Beslutninger
Generalforsamlingen vedtog bl.a. en udvidelse af bestyrelsen med ét medlem for at dele arbejdsbyrden bedre – og forud for selve generalforsamlingen valgte man uden for »tur« Tina Jul som ny kasserer, som afløser for Heidi Myrthue.

Der var endvidere genvalg til formand Kaj Pharsen og til bestyrelsesmedlemmerne Lene Rise Heidi Myrthue og Hanne Sten Hansen, med Erik Christensen og Jan de Rosche som suppleanter.

Pokalregn
En længere række af pokaler blev ved generalforsamlingen tildelt forskellige medlemmer. 

Dolly Toft - Pokalen som årets hundefører.

Pokaler 2023 uddelt ved generalforsamlingen 2024

Schack Vandrepokal – Flidspokal, gave til eje: Irma Lahrmann For at have taget et kæmpeslæb med agility, mens Louise er ude og rejse og endnu et hold oveni, da træneren blev syg

Fidus pokal, gave til eje - godt humør og sammenhold: Jonas Christensen For at samle folk omkring DM i nordisk. For engagementet i Konkurrenceudvalget både DcH programmet og nordisk

Ronjapokalen vandrepokal – flest kredspoint: Hanne Sten Hansen og Kia, Inge Sønderstrup og Smilla 26 point hver

Kennel Tanos vandrepokal – mest vindende hund + fører: Dolly Toft og Bibi

Fritz vandrepokal – deltaget i flest konkurrencer: Dolly Toft og Bibi

A-klassen vandrepokal – Anders Kallestrup og Benji

Rally begynder vandrepokal – mest vindende hund: Diana Andersen og Sasa

Rally øvet vandrepokal – mest vindende hund: Dolly Toft og Bibi

Agility klasse 1 mest vindende hund: Charlotte Knattrup og Vaks

Agility klasse 2 mest vindende hund: Inge Sønderstrup og Smilla

NoseWork klasse 1 – mest vindende hund: Heidi Alstrøm Myrtue

Dingopokalen – for alternative løsninger/bommerter: Lene Krogholm

Årets dansemus vandrepokal for størst engagement på dansegulvet på årets Tranumkursus: Jan Kleis de Rosche

Årets træner vandrepokal efter indstilling fra medlemmerne: Ebbe Alstrøm Nielsen og Tina Boel Pilman