Generalforsamling i Landsbyforeningen og i Forsamlingshuset St.Restrup blev i år helt speciel, da det var lykkedes at få borgmester Thomas Kastrup-Larsen til at komme og fortælle om blandt andet hans tanker og visioner for udvikling af landdistrikterne.

Og de knap 50 restruppere lyttede intenst, da borgmesteren indledte sin fortælling med at sige, at udviklingen i et område helt og aldeles afhænger af de mennesker, der bor i området.

- Det hele starter og slutter med mennesker, og i de områder i vores store kommune, hvor der er mennesker, der vil noget, der er der også muligheder og grundlag for, at der kan ske en masse, sagde Thomas Kastrup-Larsen og fortsatte,

- Jeg tror, at noget af det allervigtigste for udvikling af et område er, at der er en vilje og et lokalt engagement. Hvis der er et engagement blandt den lokale befolkning, så er der også mulighed for at skabe et unikt sted at bo.

Stort potentiale i landsbyerne
Thomas Kastrup-Larsen gav tydeligt indtryk af, at der er en hel masse potentiale i landsbyerne i Aalborg Kommune og han pointerede blandt andet, at der er vigtigt, at der bliver tænkt både erhvervsudvikling og bevarelse af den skønne natur.

- Der er så meget potentiale i at skabe erhverv i landdistrikterne, og mange steder i vores kommune er der virksomheder, som vækster rigtig meget – også selvom de ikke ligger midt i Aalborg. Jeg har fx været på flere virksomhedsbesøg i Nibe og er meget imponeret over det, jeg har set, fortalte borgmesteren.

Og så er der selvfølgelig naturen. St. Restrup er uden tvivl begunstiget af en skøn og smuk natur, og ifølge Thomas Kastrup-Larsen er det vigtigt, at vi fremadrettet får skabt adgang til naturen og får fortalt historien om den enkelte landsby og dens særkende

- Her i jeres områder sker der jo en masse ting. Forleden var min søn Aksel og jeg oppe og se Troldkirken. Vi er begge meget historisk interesserede, og det var et rigtig spændende sted at besøge. Og for nylig var der jo to piger, som på flotteste vis sikrede, at Rideklubben St.Restrup fik en ny pony til glæde for en masse børn.

I går jo altid efter et ja
Efter borgmesterens oplæg var der plads til spørgsmål og dem var der mange af. Der blev blandt andet spurgt ind, hvorfor der kører så få busser, affaldssortering, bekæmpelse af råger og udvikling af Frejlev mod vest. Men især et spørgsmål blev der kredset en del omkring – nemlig hvorfor Aalborg Kommune ikke er særlig lydhør i forhold til at få lavet trafiksikring på Restrup Kærvej, som af både gående, cyklister, ryttere og faktisk også biltrafikanter bliver oplevet som en meget ubehagelig vej at færdes på. Borgmesterens svar på kritikken lød ganske enkel,

- Det er min filosofi, at et nej er et skridt på vejen til at få et ja - og kender jeg jer ret, så går I altid efter at få et ja.

Borgmesterens svar gav uden tvivl fornyet håb om, at der kan ske noget med den udskældte vejstrækning mellem Ny Nibevej og Nibevej. 

I anledning af besøget af Thomas Kastrup-Larsen var den røde løber rullet ud.

Nyt ansigt i bestyrelsen
Efter borgmesterens oplæg var der valg af bestyrelsesmedlemmer, som blandt andet skal være med til at sikre St. Restrups fortsatte udvikling. Tre kendte personer i foreningsregi – Arne Stubberup, Gunnar Jensen og Jane Pedersen – var på valg og blev alle genvalgt med store klapsalver og som ny i bestyrelsen blev Elke Rasmussen valgt ind – også med store klapsalver.

Om valget sagde Elke:

- Min familie og jeg har boet i St. Restrup i godt seks år, og nu synes jeg, at der er min tur til at give et bidrag til fællesskabet. Jeg oplever, at vi har et rigtig aktivt lokalsamfund, som jeg gerne vil være en del af og være med til at videreudvikle. Jeg har været med i en visionsgruppe, der skulle komme med bud på de næste 10 års udvikling af vores landsby, og i den proces blev der sået et lille frø i mig. Vi bor i det skønneste område og det vil jeg gerne være med til at sikre, at vi også gør i fremtiden.

Gunnar Jensen, der har været med fra opstarten af Landsbyforeningen havde også en kommentar til, at Elke nu er blevet medlem af bestyrelsen,

- Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at Elke valgte at stille op. Det er vigtige, at vi får nye og unge mennesker med i vores arbejde og vigtig med nogle personer, som både er villige til at give en hånd med og som har en mening om tingene. Jeg er sikker på, at Elke lever op til det hele.

 

Genvalg til Gunner Jensen og nyvalg til Elke Rasmussen. Der var meget at snakke om.