Nørholm Seniorer har holdt Generalforsamling i Restrup Enges Forsamlingshus, hvor formand Ove Frimor bød velkommen til de 53 deltagere.

Formanden fremlagde beretningen, Året 2023 har været et godt år, med rigtig god tilslutning til foreningens aktiviteter.

– Vi er meget glade for, vi nu kan bruge Sognesalen i Nørholm, til mange af vore møder og foredrag. Vi håber i vil bakke op omkring vores aktiviteter i 2024.

– Vi havde en lille forbedring i økonomien med et lille underskud, men for venter et overskud i 2024, på grund af nogle besparelser, lød det fra Ove Frimor.

Beretningen blev godkendt. Kassereren fremlagde revideret regnskab, som ligeledes blev godkendt.

På Valg var formanden Ove Frimor, som blev genvalgt, Birtha Christensen ønskede efter 12 i bestyrelsen at takke af.

Til kasserer blev valgt Jørgen Svenstrup, Som ny i bestyrelsen blev valgt Hans Jørgen Nielsen.

Ove Frimor takkede Birtha for tro tjeneste gennem de mange  år: – Du har ydet en stor indsats i foreningens arbejde, bl.a. har du stået i for gymnastikken, først i Restrup Enge Forsamlingshus og nu på Nørholm Skole 

Efter generalforsamlingen var der Kaffe og Fastelavnsboller,  og så var der Banko-Spil.  

Som afslutning blev der serveret Gule Ærter.