Efter flere forsøg på at få anskaffet en hjertestarter til Staun, er det endelig lykkedes. Byens borgerforening søgte Aalborg kommunes AKA-pulje og det gav pote, fortæller Janne Hedegaard Kristensen, bestyrelsesmedlem i Staun Borgerforening. 
– Det er en stor sikkerhed for borgerne i vor lille by, der ligger langt fra sygehuset, at hjælpen er lige ved hånden, hvis uheldet er ude. Det tager lang tid for ambulancen at komme her ud til Staun og derfor var en hjertestarter, en af førsteprioriteterne, da borgerforeningen startede op for en ny sæson. Hjertestarteren er købt igennem Nordjyllands Beredskab og ved siden af har en af byens borgere, doneret midler til børneelektroder, så nu er Staun godt rustet. 
Ligeledes er der med i »pakken« et førstehjælpskursus for byens borgere, hvor der undervises i livreddende førstehjælp og brugen af hjertestarteren. 
– Dog håber vi ikke, at der nogensinde bliver brug for den, men det gør indbyggerne i Staun mere trygge, understreger Janne Hedegaard Kristensen. 
Staun borgerforening har afholdt en lille indvielse af hjertestarteren for byens borgere. 
Hjertestarteren er placeret på hjørnet af Østerkærvej og vejen ned til fjorden.