Stuehus stærkt brand- og vandskadet.

Lørdag eftermiddag måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud til en brand i Staun, hvor ilden havde fået godt fat i øverstetage, og ilden var ved brandvæsenets ankomst brudt gennem taget. Branden måtte slukkes med vand, hvilket medførte yderligere skader, og huset er siden erklæret for totalskadet.

Årsagen til branden skal angiveligt findes i, at ilden har bredt sig fra afrømning af gløder fra et fyr.

Beredskabets indsats sikrede, at branden ikke fit fat i to af ejendommens andre længer.

Beredskabets indsats fra lokalstationen i Nibe blev suppleret med et ekstra køretøj fra Løgstør.