Alternativets lokalafdeling i Aalborg har søndag den 12. marts valgt sine første to kandidater til kommunalvalget 21. november.

Valget er faldet på to personer fra hver sin ende af kommunen; Anne-Dorrit Harris fra Tostrup ved Nibe og Jørgen Folkvang fra Egense. 

De er begge ildsjæle, hver på sit område. Anne-Dorrit, der er uddannet psykiatrisk sygeplejerske og arbejder i Jammerbugt kommune, brænder især for socialpolitik og indsatsen for psykisk sårbare borgere, mens Jørgen er formand for sammenslutningen Landsbyer i Aalborg Kommune (LAK) og meget aktiv i arbejdet for landdistrikternes udvikling.

Lokalafdelingen forventer at føje flere kandidater til listen i løbet af forsommeren. 

Alternativet vægter dialogen med borgerne højt, og Lokalforening Aalborg har planer om en kampagne, der skal opsøge kommunens indbyggere hvor de bor og færdes for at lytte til deres ønsker for kommunens videre udvikling.

Alternativet i Aalborg afholdt ved samme lejlighed sit årsmøde, og den nye bestyrelse består af: Benjamin Nielsen, Jens O. Bundgaard, Jørgen Folkvang, Anne-Dorrit Harris samt Lene Andersen (suppleant) og Anne-Marie Gertsen (forperson).

Anne-Dorrit Hassis og Jørgen Folkvang