Af Evald Lange Rise Byrådsmedlem Aalborg Kommune (S), A-medlem af IFFD’s forretningsudvalg 

Tiden er inde til, at vi inddrager idræts- og fritidsfaciliteter i vores kommuneplaner. 

Tager man den historiske brille på, er det aldrig blevet prioriteret, men som landet ligger lige nu, kan vi simpelthen ikke tillade os at la’ vær. 

I de større byer står vi over for både demografiske og geografiske udfordringer, der gør, at indbyggerne får sværere og sværere ved at leve en aktiv tilværelse. 

I København er der eksempler på, at foreningerne ikke kan spille fodbold, fordi der ikke er ledige baner. For jo mere byer fortættes, desto sværere bliver det at finde plads til fritidsaktiviteter. Sådan skulle det nødigt gå i Aalborg. Derfor anbefaler jeg, at kommunerne for fremtiden husker at tænke fritidsfaciliteterne aktivt i byudviklingen via kommuneplanen. Der skal indtænkes arealer til etablering af nye faciliteter og til indretning af byrum til aktiviteter. Ydermere bør der reserveres kommunale arealer allerede i kommuneplanen.

Men hvordan kan det egentlig være, at vi igennem tiden ikke har tænkt idræt og fritid ind i kommuneplanerne, som vi f.eks. har gjort med vores daginstitutioner?

Er det fordi, vi ikke har kunne forudse problemet? Er det fordi, vi har ment, at en kommunal idræts- og fritidspolitik er nok? Eller er det simpelthen fordi, at tanken aldrig er blevet tænkt?

Det vil jeg som A-medlem af forretningsudvalget i Idræts- & Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD) ikke nødvendigvis gøre mig klog på, men jeg vil arbejde for, at det for eftertiden kommer til at se anderledes ud. 

Der er nemlig behov for, at vi sikrer en systematisk tilgang og adgang til idræts- og fritidsfaciliteter for borgerne. Det kan vi gøre ved aktivt at tænke dem ind i fremtidige kommuneplaner. På den måde sikrer vi, at der reserveres arealer til udvikling af fritidsfaciliteter til de eksisterende indbyggere i vores større byer. Samtidig kan vi sikre, at de borgere, der forventes at tilflytte, også har mulighed for at leve et aktivt og attraktivt idræts- og fritidsliv. 

Det vil vi jeg som medlem i IFFD gerne slå et slag for, og derfor sender vi nu en opfordring til alle kommunerne ude i landet – TÆNK idrætsfaciliteter ind i jeres næste kommuneplan!

Med venlig hilsen
Evald Lange Rise
Byrådsmedlem, 
Socialdemokratiet, Aalborg Kommune,
Medlem af Sundheds- & Kulturudvalget