Valgstedet i Nibe er nu talt op. Der er markante ændringer, som afspejler samme tendenser som andre steder.

Socialdemokratiet taber i Nibe 6,6% af stemmerne og bliver denne gang kun det næststørste parti.

Venstre taber ganske vist også i Nibe, nemlig 3,8% – men holder på trods heraf skansen og bliver største parti ved afstemningen i Nibe Idræts- & KulturCenter.

De afgivne stemmer går andre steder hen, og her er tendensen i retning af, hvad der ses andre steder; ikke mindst i den foreløbigt optalte samlede Aalborg Kommune:

- Radikale opnår 5,2% (+3,6%), Konservative opnår 7,9% (+6,1%), Nye Borgerlige opnår 3,6% (+3,1%) og Enhedslisten opnår 3,0% (÷0,5%).

En foreløbig konklusion - på baggrund af de store partiers valgresultat er, at to lokale profiler ikke stiller op denne gang – Tina French Nielsen (V) og Hans Henrik Henriksen(S). Dette kan have en vis betydning, men samtidig trækker de nuværende kandidater forment lig godt fra, idet disse er helt eller delvist nyopstillede.

Alle disse gisninger får man først det endelige overblik over, når de personlige stemmetal foreligger.