Der udspillede sig onsdag eftermiddag et drama blandt de nyvalgte byrådsmedlemmer, som ændrede på den fordeling af rådmandsposter mv., som blev aftalt på valgnatten mellem tirsdag og onsdag.

Oprindeligt havde borgmester Thomas Kastrup-Larsen samlet en 20-mands gruppe omkring sig. Denne gruppe ville i givet fald være berettiget til i alt 5 formandsposter, heraf den ene som borgmesterposten.
Omvendt, så er de øvrige 11 byrådsmedlemmer berettiget til to formandsposter.

I borgmesterens 20 mands gruppe fandt man Kristoffer Hjort Storm, som var blevet udset til viceborgmester, hvilket han også er i indeværende byrådsperiode.
Men den borgerlige rest-gruppe på 11 kunne med et ekstra byrådsmedlem gøre krav på tre formandsposter, og denne situation gjorde man Kristoffer Hjort Storm opmærksom på. Det fik Storm til at ændre mening og i stedet indgå i den borgerlige konstituerings gruppe, hvilket så ville give ham en rådmands post, og gruppen kunne endvidere besætte et yderligere antal udvalgsposter. Valg-matematik for viderekommende.

Kristoffer Hjort Storm valgte derfor at skifte gruppe og indgår nu i den 12 mands gruppe af Konservative, Nye Borgerlige, Venstre og Dansk Folkeparti, som efter reglerne tildeles tre rådmandsposter.

Thomas Kastrup-Larsen holdt linjerne varme til alle byrådsgrupperne. Her fra venstre: Jes Lunde (RV), Per Clausen (EL) og borgmesteren (S).

Borgmesterens konstituerings gruppe tabte dermed en formandspost og besætter dermed fire formandsposter.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er naturligt nok skuffet over, at den aftale, der blev indgået på valgnatten ikke bliver overholdt af Dansk Folkeparti, men erkender, at dette er spillet i politik.
Omvendt, så glæder Jan Nymark Thaysen (V), der er forhandlingsleder for den borgerlige konstitueringsgruppe, sig over, at man har kunnet samle en 12-mands gruppe, der så besætter 3 formandsposter.

De syv formandsposter, som besættes er dermed:
- Borgmester: Thomas Kastrup-Larsen (S)
- Formand for Sundhed og Kultur: Jes Lunde (RV)
- Formand for Klima og Miljø: Per Clausen (EL)
- Formand for Job / og Velfærd: Nuuradiin Husseum (S)
- Formand for By og Land: Jan Nymark Thaysen (V)
- Formand for Børn og Undervisning: Morten Thiessen (Kons.)
- Formand for Senior og Omsorg: Kristoffer Hjort Storm (DF)

De mange udvalgsposter besætter i de kommende dage. Blandt de lokalvalgte byrådsmedlemmer har Evald Lange Rise bevaret sin plads i Sundheds- og Kulturudvalget.

FAKTA:
I alt er der i Aalborg Kommune syv rådmands poster – incl. borgmesterposten som den ene.

Her af de seks øvrige rådmandsposter er en art område-borgmester for f.eks. børne- og skole området, skole og kultur, miljø og energi, osv.
Fra 1. januar 2022 ændres begrebet rådmand til formand for det udvalg, som tager sig af det specifikke sagsområde.