Fra en gruppe af borgere, der ønsker at forblive anonyme, har Nibe Avis modtaget dette læserbrev. Redaktionen er bekendt med indsendernes identiteter.

Nibe er en by der ligger tæt pa Limfjorden, og har en smuk natur tæt pa Skalskoven, og som har en del industri, og håndværk i byen … !! 

Men nu er der endnu en forretning som lukker .. !! – Det var trist læsning da annoncen fra »Blossom« blev indrykket i sidste uge med overskriften:

»TAK FOR DENNE GANG« 

Fordi så er der syv forretningslokaler, der står tomme i byens centrum. Hvis vi starter på Torvet, hvor Flügger farvehandel var indtil den brændte - derefter er der hjørnet på Torvet, hvor Nibe In-stallationsforretning var tidligere – og i Skomagergade var der en dyreforretning og Kiil Wine, som har lukket – og på Skomagertorvet er det blomsterbutikken ved siden af Spar forretningen – og så er der NO.57, som lå i Skomagergade – og til sidst er er der så Blossom, som lukker. 

Og så er der en del butikker, der har valgt at lukke om mandagen, hvilket er med til at gøre byen helt død. 

Men hvorfor er det, at der star syv lokaler ledige netop nu .. ?? 

Er det på grund af NETHANDELEN .. ?? – eller er det fordi de potentielle kunder kører til Aalborg eller City Syd, fordi man tror, at det er der man kan få det hele til den halve pris, inden man har prøvet i Nibe .. ?? – eller er man ikke interesseret i, at den by, man lever i, har et attraktivt forretningsliv ?? 

Hvis denne »udvikling« fortsætter, så tror vi, at Nibe står uden nogle aktive forretninger, og hvis det sker, så kan vi ikke længere sige, at i Nibe har vi natur - havn - fjord - industri - håndværk - og at pulserende forretningsliv.

Vi håber, at byens borgere både de »gamle Nibenitter« og de mange nye borgere, der heldigvis er flyttet til denne skønne perle, som ligger her ved Limfjorden, vil tænke på, hvad vi alle skal gøre, for at få rettet op på ovenstående problem. 

En gruppe af borgere i Nibe

–      –      –

Uden kunderne er vi intet  Lars Kirk Larsen, formand for Nibe Handelsforening.

Nibe Avis har forelagt læserbrevet fra »en gruppe af borgere i Nibe« – som redaktionen kender identiteten på – for Nibe Handelsforenings formand, Lars Kirk Larsen, der kommenterer således:

Det er ganske korrekt, som »en gruppe af borgere i Nibe« skriver her i Nibe Avis, at Nibe er et fanta-stisk sted med flotte omgivelser i naturen, og at byens »sjæl« hviler på nogle klare værdier: Midtby-ens klassiske kulturmiljø, grundlagt i middelalderen: Blandingen af beboelse og lokalt baserede forret-ninger, opbygget i det samme miljø – og tilsat en hel del moderne formsprog, i form af nye bygninger omkring Skomagergade / Skomagertorvet og tilstødende gader, med opdaterede forretningslokaler.

Gennem »nullerne« oplevede vi, at specialvareforretningerne i Nibe gradvist rykkede fra decentrale placeringer, til den koncentration af forretninger, vi kender i dag. Det har været en gevinst for Nibe og for forretningernes kunder. Tidligere blev Skomagertorvet etableret, og det var en tilsvarende ge-vinst, som vi også i dag har stor glæde af.

Forretningslokalerne i Nibe er i dag i høj grad ejet af nogle få udlejere, og på den måde skal den en-kelte specialvareforretning ikke binde kapital i at købe og vedligeholde sine lokaler, ud over at indrette dem.

Ovennævnte forhold er set fra Nibe Handelsforenings side alle »plusser« i regnestykket om at få Nibes detailhandel til at blomstre. Men »tiden« gør noget ved den måde, vi alle opfatter og gør vore indkøb på.

Og her spiller kundernes oplevelser af og loyalitet overfor lokale forretninger en stor rolle. Ikke blot i Nibe, men i alle lokale, og måske i særdeleshed i mindre bysamfund. 

Nibe Handelsforening lægger mange kræfter og en god del økonomi i at skabe rammerne for med-lemsforretningernes daglige virke med salg af varer og serviceydelser. Det gælder forskellige aktivite-ter og kampagner i årets løb, og det gælder f.eks. også den juleudsmykning af Nibes forretningsgader, som vi for ikke så længe siden kunne opleve. Disse ting arbejder foreningens udvalg og bestyrelse vi-dere med.

At der opstår »huller« i såvel vareudbuddet som i gadebilledet blandt de lokale forretninger, har vi oplevet fra tid til anden. Men det er da korrekt, at antallet af »huller« her er steget og vareudbuddet et andet, end der er set tidligere.

Disse ting kan vi som lokal brancheforening kun påvirke derhen, at vi kan efterlyse nye forretningsty-per, hvor der mangler udbud, og vi kan tilskynde både nuværende forretninger og vordende forretningsindehavere til at etablere det udbud, som efterspørges. Disse aktiviteter pågår til stadighed; også selv om de ikke altid er synlige.

Fra Nibe Handelsforenings bestyrelse og fra foreningen som helhed arbejder vi til stadighed på at fastholde størst muligt udbud og flest mulige forskellige brancher, med det fælles mål, at man lokalt kan få god, gedigen betjening med stor faglighed, smil og lyst til at vende tilbage, hver gang man handler lokalt.

Hertil kommer, at vi har øje på, at f.eks. parkeringsforhold og relationer til det lokale kulturliv også spiller ind, så man i Nibe til stadighed kan få en »totaloplevelse« – dvs. at en indkøbstur i Nibe kan kombineres med f.eks. et cafébesøg eller en biograftur, besøg i en udstilling og lignende.

Venlig hilsen

Lars Kirk Larsen

Formand, 

Nibe Handelsforening