SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet går nu sammen om at råbe regeringen op. For med havbunde, hvor fisk er en sjælden gæst, er der alvorligt brug for en akutpakke, som skal pumpe liv i vores fjorde og indre farvande igen – ikke mindst Limfjorden og Mariager Fjord

– Det burde stå krystalklart, at der er stærkt behov for politisk handling lige nu. Iltsvindet kommer både tidligere og kraftigere i Limfjorden og Mariager fjord, og det er dybt alarmerende. Fjordene gisper efter luft, og fiskene flygter, hvis de ikke allerede er døde. Vi er nødt til at handle nu, siger Theresa Berg Andersen, SFs medlem af Folketinget i Nordjylland

Theresa Berg Andersen (SF): Akutpakke til havmiljøet skal give Limfjorden og Mariager fjord kunstigt åndedræt.

SF og de øvrige grønne partier er klar med en lang række initiativer, og peger blandt andet på, at udledningen af kvælstof skal begrænses. Der skal sættes et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027, og der skal fart på udtagning af lavbundsjorde, som ikke bare belaster klimaet, men i høj grad også vores vandmiljø.

– Vi vil have fjorde, hvor der er liv, hvor du kan fange en fladfisk, hvor der vokser ålegræs, og hvor vi får reduceret iltsvind. Det må vi bare erkende ikke sker af sig selv, og så må vi tage de nødvendige initiativer for at redde fjorden, siger Theresa Berg Andersen, SFs medlem af Folketinget i Nordjylland

SF og de øvrige grønne partier foreslår blandt andet følgende:

– Begræns udledningen af kvælstof. Der skal sættes et bindene mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.

– Indfør et forbud mod at sprøjte og gødske i zone omkring alle åbne vandløb, større søer og tilsvarende for kystområder, samt afsætte midler til etablering af krat, skov og minivådområder i randzonerne.

– Indfør en klimaafgift på alle lavbundsjorde med effekt allerede fra 2025. Lavbundsjorderne står for en betydelig del af kvælstofudledningerne ud over hele 10 pct. af de samlede danske drivhusgasudledninger.

– Iværksæt et massivt opkøbsprogram hvor myndighederne får ekspropriationsbeføjelser til at udtage de allermest kritiske landbrugsjorde i områder tæt på vandmiljøet, hvor udledninger af nærringstoffer har stor påvirkning og udtagning den største effekt, herunder områder der ligger op til lukkede fjordsystemer, ådale mv.

– Styrk og effektiviser udtagningsindsatsen af lavbundsjorde ved at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Bundvendinger er årligt tilbagevendende - her i Sebbersund.
w5701
w5696