SUNDHEDSPLAN ER EN DRØM – MEN VI SVIGTER FOR MANGE ÆLDRE

Venstres næstformand i Aalborg Byråds sundheds- og kulturudvalg, Torben Froberg Poulsen, råber vagt i gevær, før Aalborg Byråd på mandag skal tage stilling til sundhedsaftalen mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

– Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Vi kaster rundt med mennesker, der har allermest brug for hurtig hjælp og overblik. Og vi spilder en masse ressourcer i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. Vi KAN simpelthen ikke være det bekendt!

– Sundhedsaftalen, som den ligger på bordet foran os, er jo en drøm. Den taler om alt det rigtige.  Et lettilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen. Med særlig opmærksomhed på ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser. Forbedring af mental sundhed og trivsel. Styrket forebyggelse.

SYGEHUSE SKAL IKKE SLIPPE DEN ÆLDRE, FØR KOMMUNENS ÆLDREPLEJE HAR GODT FAT I PATIENTEN

– Og jeg er enig. Det kan næsten ikke siges bedre og mere klart, hvad regionen og kommunerne sammen skal styrke. Men jeg er også nødt til at sige, at vi stadig ikke er for gode til at levere på den sammenhæng, der er så vigtig for især de ældre, som har brug for, at vi har overblikket og giver dem, den rette løsning.

– Ca. 30 procent af de borgere, vi i Aalborg Kommune har indlagt på sygehusene, er genindlæggelser. De fleste af dem er simpelthen ældre, der bliver udskrevet og kommer hjem, uden at sygehusene og vores ældrepleje lige får talt sammen og sikret, at den ene hånd først slipper den ældre, når den næste hånd i ældreplejen har godt fat i den ældre.

– Derfor glipper det alt for ofte. Alt for ofte. Mange gange er det små ting, der glipper. Som for eksempel at man må genindlægges på grund af noget så basalt som dehydrering – fordi de ældre ikke får nok at drikke, når de kommer hjem efter en indlæggelse. Det er simpelthen forrykt. Det er at kaste med ældre mennesker, som vi meget let kunne hjælpe, siger Torben Froberg Poulsen.

STÆRKT TILFREDS MED AT SUNDHEDSMINISTER LEVERER TIL SUNDHED OG PSYKIATRI

Torben Froberg Poulsen glæder sig dog også over, at regeringen og sundhedsminister Sophie Løhde (V) med finansloven og andre bevillinger ser ud til at prioritere nogle af de store problembørn, der har plaget sundhedsvæsenet – og de mennesker, der er afhængige af sundhedsvæsenet.

– Endelig synes jeg, at vi har en sundhedsminister, der leverer på de mange store problembørn, der har plaget vores sundhedsvæsen i mange år. Det gælder især psykiatrien, hvor Sophie Løhde som den første sundhedsminister nogensinde har leveret finansieringen til en ti-årig plan for at løfte psykiatrien. Det har jo i den grad manglet – og det er også forudsætningen for, at vi så tidligt som muligt kan hjælpe de mange, som lider af dårlig mental sundhed, der forårsager angst og alt muligt andet.

– Og jeg ser meget frem til, at Sophie Løhde og regeringen kommer til at levere på den struktur i sundhedsvæsenet, der er forudsætningen for, at vi også får skabt den sammenhæng, som er nødvendig, hvis vi skal hjælpe de mennesker, der er syge – men også forbedre forebyggelsen, så folk ikke bliver syge, siger Torben Froberg, næstformand i Aalborg Byråds sundheds- og kulturudvalg.