Kære forretningsdrivende – håndværkere – selvstændigt erhvervsdrivende – ansatte – frisører – etc. – og privat kunder!

Læs mere ...

Fra Bislev Samråd v. Hans J Nielsen, har Nibe Avis modtaget dette læserbrev:

Læs mere ...

Dorthe Thybo Kudsk, Bagerstræde 14, Sebbersund, kommenterer i et nyt læserbrev situationen, efter det kommissorium, som blev behandlet af Aalborg Kommunes Skoleudvalg 14. januar.

Læs mere ...

Fra Leo Helmer, fungerende formand for LAK - Landsbyerne i Aalborg Kommune, Flintdalevej 5, Vokslev, har Nibe Avis modtaget: 

Læs mere ...

Nærværende kommissorium fremsendes til Skoleudvalgets godkendelse. Kommissoriet beskriver hvilke projektmæssige rammer, der arbejdes ud fra i forbindelse med udvikling af en model for fælles ledelse.

Læs mere ...

Nibe Avis har forelagt de to læserbreve (fra hhv. Dorthe Thybo Kudsk og Sanne Kaalund / Thomas Thomsen) for skolerådmand Tina French Nielsen, der her svarer.

Læs mere ...

LÆSERBREV – af: Sanne Kaalund og Thomas Thomsen, Bagerstræde 11, Sebbersund, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Læs mere ...

Dorthe Thybo Kudsk, Bagerstræde 14, Sebbersund, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Læs mere ...

Jacob Petersens Vej 13
9240 Nibe

Redaktion: redaktion@nibeavis.dk
Annoncering: annoncer@nibeavis.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 8.00 - 13.00

TELEFON 98 35 11 45
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 13.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00