Lise Hansen og Ole Fristrup fra Valsted Samråd søgte Fonden for Sparekassen Himmerland om midler til etablering af en legeplads i tilknytning til Sebber IF’s klubhus i Valsted. 

En skøn sensommereftermiddag kom afdelingsdirektør Lene Frederiksen fra Jutlander Bank, Nibe forbi med en donation på 50.000,- kr. 

Planmæssigt kan legepladsen tages i brug allerede senere i år.