Initiativ med relancering af klubhus og en mængde initiativer trak titlen til Valsted.

Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune, der organiserer flere end 50 landsbyer i Aalborg Kommune – og dermed mere end 90% af befolkningen uden for stor-Aalborg, har holdt sit årsmøde, der i år var henlagt til Mou Skole.

Årsmødet omhandlede også en egentlig generalforsamling med beretning fra formanden, Jørgen Folkvang fra Egense, valg til bestyrelse mv.

Og som to årlige indslag, så udnævnes der hvert år »Årets Landsby« og Årets Landsbyven«.

Valsted - Årets Landsby
Førstnævnte Årets Landsby blev i år tildelt Valsted. Valsted har gennem de sidste par år været en særdeles aktiv landsby. Byen har stablet et velbeskrevet og spændende projekt på benene, der på forbilledlig vis involverer hele lokalområdet.

Nibe Avis har for nylig beskrevet dele af det store projekt, hvor der for kort tid siden blev afholdt licitation på den ombygning af Sebber IF's klubhus i Valsted, som fremover - og fortsat - vil være omdrejningspunkt for en mængde aktiviteter.

Anita Rokkedal, AOF -l Årets Landsbyven
Anita Rokkedal fra AOF blev på mødet udnævnt til Årets Landsbyven 2018 i Aalborg Kommune.
Anita Rokkedal har i forskellige områder af landdistrikterne fået et væld af kurser på benene. Hun er dygtig til at opfange lokale ønsker og behov, til at trække på lokale kræfter og ressourcer som undervisere og til at få kurserne arrangeret lokalt i forsamlingshuse, klubhuse, kirker, m.fl.

Anita Rokkedal fik titlen som Årets Landsbyven samt blomster overrakt af formand Jørgen Folkvang - og i tilgift uddelte han et knus!

Medlemstallet af foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK) har de senere år været støt stigende således, at sammenslutningen nu organiserer op mod 90% af borgerne i landsbyerne.