Mindre omfang af de sportslige aktiviteter fik i efteråret lokale foreninger i Valsted til at gå sammen og tænkt nyt. På et borgermøde blev der så nedsat 15 udvalg med henblik på nye aktiviteter.

Dermed blev projektet »Det nye mødested i Valsted« skabt, og  gennem vinteren er ideerne fra de 15 grupper bearbejdet. Dette er mundet ud i et ombygnings-projekt for Sebber Idrætsforenings klubhus – et projekt, som klubben på vegne af Valsted Borgerforening, Valsted Samråd og foreningen selv har søgt tilskud til og fået bevilget samlet 1,35 mio. kr. til – foruden et værdisat beløb i eget arbejde.

Tilskudsgiverne er Aalborg Kommunes Forskønnelsespulje og Prioriteringskataloget under Sundheds- og Kulturforvaltningen  Aalborg Kommune samt fra Lokale- og Anlægsfonden.

De mange interesseudvalg, som fremover vil bibringe aktiviteter til lokalområdet i og omkring Valsted, repræsenterer følgende interesser:

- Motionsrum m. redskaber
- Mødelokaler
- Ølbryggerlaug
- Valsteds eget bibliotek
- Fjordrelateret aktivitet
- Galleri
- Fællessang / musik
- Filmklub
- Fredagsbar / storskærm
- Seniorklub
- Aftenskole (Fokus)
- Kajak, windsurfing mv.
- Hundetræning på græs
- E-sport
- Naturen som spisekammer
- samt fortsat samlingssted for områdets dagplejere.

– Vi er faktisk ret stolte af, at vi har fået startet denne proces, og samlingen af de mange borger-ønskede aktiviteter har givet Valsted et helt nyt fællesskab, siger Jesper Severinsen, formand for Sebber IF. Fodboldafdelingen i Sebber IF starter året med 2 hold i Oldboys rækken samt ungdomshold fra 5/6 til 8/9 år samt til efteråret serie 5.

Det nuværende klubhus i Valsted, som blev opført i 1978 og udvidet i starten af det nye århundrede, forbliver uændret udefra, bortset fra ændrede placeringer af vinduer.