Lørdagens reception i anledning af udgivelsen af en helt nyskrevet lokalhistorisk bog om Valsted blev et tilløbsstykke, hvor interessen samlede sig om selve bogen – men også omkring tilblivelsen af bogen, som var en historie helt for sig.

Som Nina og Poul Erik Svanholm Larsen skriver i forordet, så er »snakken« mange gange gået ved lokale borgeres runde fødselsdage og andre sammenkomster:

– »Det kunne der skrives bøger om«, når et eller flere emner blev drøftet, og de gamle Valsted borgere fortalte fra fordums tider.

– Situationen var opstået igen, men denne gang tog Nina og Poul Erik Svanholm Larsen initiativ til at indkalde til en drøftelse af, om der ikke skulle ske noget mere konkret. I første omgang ved et »køkkenbordsmøde« over en kop kaffe, og siden hen ved et stormøde, hvor det lykkedes at sammensætte en lang række arbejdsgrupper med hver sine emner. I mellemtiden var forfatter og tidligere lærer Jens Østergaard blevet kontaktet, med henblik på, at han skulle styre processen.

Gennem en periode på ca. tre år er arbejdet så pågået, og der er skrevet mange større og mindre indslag, som samlet har bragt 228 sider for dagen med 59 afsnit, skrevet af en redaktion på samlet 23 afsnitsforfattere og 17 kildepersoner.

Valstedbogen afdækker landsbyens historiske fodspor med fjordens nærhed, egnens særhed og skønhed – med dagliglivet, farverige personer og sjove tendenser. I dag taler man ofte om, at vores samfund er blevet meget individualiseret, og at vi passer os selv bag vores skærme. Der efterlyses sammenhængskraft og dyrkelse af sociale relationer.

I arbejdet med Valstedbogen har landsbyens beboere mødt hinanden på nye måder – på kryds og tværs. Man har gennem arbejdet med bogen fået nye kontakter, og har lært hinanden at kende på andre måder. Dette samvær har været godt for byens folkesjæl, understreger Jens Østergaard.

Alle har arbejdet gratis. Valsteds borgere har gennem vandværket og borgerforeningen støttet bogprojektet. Endvidere har Lokalhistorisk forening for Nibe og Omegn og Jutlander Bank hjulpet økonomisk.

Ved lørdagens reception i Sebber IF's klubhus i Valsted, mødte op mod 200 gæster, og de fik fortalt baggrunden for bogens tilblivelse og de forskellige medvirkende og»arbejdsholdene« bag bogen fik overrakt en bog.

Samtidig var der musikalske indslag ved et kor fra Sebber Skole og fra lokale musikere.

Nina Svanholm Larsen tog ordet og roste Jens Østergaards indsats. samtidig fik han overrakt en gave for sit arbejde med bogen.

Særligt tovholder Jens Østergaard fik ekstra opmærksomhed, da Nina Svanholm Larsen uden for talerækken tog ordet og roste Jens Østergaard og hans indsats: – Uden din medvirken var der jo ikke kommet nogen bog, understregede hun.

Se nedenstående billedserie med indtryk fra bogudgivelsen.

wvalsted0943
wvalsted0945
wvalsted0951
wvalsted1001
wvalsted1005
wvalsted1007
wValsted6917
wValsted6919
wValsted6920
wValsted6921