Kristian Mortensen på Bådevej i Valsted har styr på det med at bygge en båd. Det har mange i lokalområdet erfaret, men budskabet har også bredt sig til Statens Skibsbevaringsfond, som har bestilt en rekonstruktion af en bestemt lille båd; en redningsbåd til galeasen »Skibladner II«.

– Det har faktisk været noget af et detektivarbejde at nå frem til, hvordan den lille båd på godt tre meter skulle bygges. Der findes ingen tegninger; kun nogle få fotos, som jeg har måttet gå frem efter, og det hele skulle jo godkendes af Skibsbevaringsfonden. Men med møje og besvær fik jeg fremstillet tegninger og støtte-skabeloner til arbejdet. Den første fase tog faktisk flere år, ind imellem andre opgaver, men siden slutningen af 2018 har jeg arbejdet på båden, fortæller Kristian Mortensen.

Kristian Mortensen har måttet kigge nøje efter på gamle billeder af den oprindelige båd, og bygge fra model.

Den oprindelige redningsbåd, som blev bygget i 1923, blev faktisk knust mellem galeasen og et bolværk, og først langt senere blev det et ønske at få bygget en ny redningsbåd i originalt format og materialer. Det har så været opgaven.

Galeasen »Skibladner II« er i varetægt hos FDF’s søspejderdisvision i København, hvor båden til sin tid skal monteres, så alt kan blive som før. Og i den helt originale udgave: Hvidmalet på største parten af overfladen, med lakeret essing (kant) og agterspejl.

Det er træ- og håndværksarbejde af høj kvalitet, når Kristian Mortensen arbejder. Her viser han, hvordan plankerne (bord) skal bøjes af dampet træ.

 

Bådens agterspejl er samlet af egetræ, som lakeres og dermed forbliver som det er. Resten af båden skal males hvid – dog undtaget øverste bord og kant.