Sebber Idrætsforenings klubhus i Valsted har de seneste måneder undergået en omfattende forandring og er nu indrettet til »Det ny Mødested i Valsted«.

Sebber Idrætsforening, Valsted Borgerforening og Valsted Samråd tog sidste år initiativ til at undersøge mulighederne for en bedre udnyttelse af idrætsforeningens klubhus på Valsted Stadion, idet de egentlige idrætslige aktiviteter gennem lang tid har haft et mindre omfang end tidligere.

To borgermøder sidste efterår og vinter lagde grunden til en omfattende ombygning, som nu er gennemført, og på fredag har styregruppen med repræsentanter fra de tre foreninger indbudt til en præsentation af »Det ny Mødested i Valsted«.

En lang række interessegrupper har gennem de seneste par år meldt sig med nye ideer, som kan udvikles og dyrkes i lokalområdet, og mange af disse er der taget hensyn til i det projekt, som nu siden det tidligere forår har været under etablering ved ombygning af klubhuset, hvoraf stort set kun de hidtidige omklædningsrum er bevaret, fortæller Hans Jørgen Kallehauge fra styregruppen, der samlet består af:

Jesper Severinsen, formand i Sebber IF, Ole Fristrup, kasserer i Sebber IF. Elsebeth Poulsen, formand i Valsted Borgerforening, Jakob Thiel, projekteringsleder og næstformand i Valsted Borgerforening, Bruno Jensen, formand i Valsted Vandværk og kasserer i Valsted Samråd, Hans Jørgen Kallehauge, projektkoordinator og tilsyn, formand i Valsted Samråd.