LAG Jammerbugt Vesthimmerland har indstillet Vegger til årets landdistriktspris, som områdets minister Troels Lund Poulsen, uddeler til landdistriktskon- ferencen 3. oktober.

Vegger hører egentlig til Vesthimmerlands Kommune, men er qua sin beliggenhed naturligt en del af Aadalsbyerne, som omkranser Halkær Bredning. Vegger fremstår i dag som en levende og aktiv landsby, med et rigt foreningsliv med mange mindre erhvervsvirksomheder såvel i som omkring byen, på trods af byens beskedne størrelse med knap 400 indbyggere.

Vegger har netop, efter 10 års arbejde med tusindvis af frivillige timer, indviet et 1700 kvm idræts- og kulturhus som en fælles ramme om alle fritidsaktiviteter i området, fuldt finansieret på såvel anlæg og drift, ikke mindst som følge af tilskud fra landdistriktsprogrammet LAG, sammen med andre fondsgivere.

Den brændende platform; lukning af Vegger skole
For ca. 35 år siden blev Vegger skole nedlagt. Det blev reelt starten på en ny udvikling i byen. Samme år blev byen udvalgt til projekt landsby energi i Nordjyllands Amt, hvilket resulterede i etablering af byens biogasanlæg, der skulle gøre Vegger selvforsynende med varme og el.

I 2014 blev biogasanlægget ombygget for 55 mio. kr. og overtaget af byens borgere. Samtidig blev der etableret en varme forsynings ledning til det nærliggende mejeri i Bislev.  I øjeblikket er der planer om at levere varme til Skivum by, men flere andre landsbyer i Aadalen kan følge efter.

Selvforsynende med el og varme
Det faktum at borgerne i fællesskab har skabt deres egen energiforsyning og nu får billig varme og el har gjort byen mere attraktiv for evt. tilflyttere og giver et stærkt sammenhold. Hvor mange landsbyer kan bryste sig af at have mange spændende kultur og fritidsaktiviteter har Vegger taget fællesskabet et skridt videre med den fælles energiforsyning.
 
Læs mere i denne uges trykte udgave af Nibe Avis - onsdag!

Vegger Idræts- og Kulturhus