Vegger Idrætsforening, der har godt gang i aktiviteterne markerer til juni sit 100 års jubilæum.

I det daglige arbejder moderklubben Vegger IF tæt sammen med VIF’s Venner.

VIF’s Venner
På generalforsamlingen i VIF’s Venner kunne den afgående formand Kaja Dalsgaard berette om et år, hvor den årlige diletantforestilling endnu engang var en succes, både publikumsmæssigt men også økonomisk. »Vegger Kro Reunion« 80’er fest løb af stablen for anden gang med stor succes. Et arrangement som Kaja Dalsgaard lovede at forsætte med som foreningstovholder. Byfesten blev afholdt i vanlig stil med et pænt besøg, som gav hver af de 4 foreninger et overskud på kr. 5000. Nyvalgt til bestyrelsen blev Rita Andersen og Klaus Sørensen, og her akkompagneres de af Per Nielsen, Anni Hildebrandt, Malene Jensen, Bettina Lohse og Carsten Mortensen.

Økonomisk kunne regnskabsfører Hanne Kramer fremlægge årets resultat med et overskud på 30.000, hvoraf de 23.000 allerede var doneret til Vegger IF til indkøb af sportsudstyr og sociale arrangementer for de enkelte ungdomshold.

Vegger IF
I Vegger IF kunne Flemming Nygaard berette om et år med mange aktiviteter for de 220 medlemmer. Langt over halvdelen er fodbold spillere fra U6 til grand Old Boys. Og samarbejdet med Naboklubberne i Nibe og Gundersted om henholdsvis ungdoms- og damehold går godt. Indenfor badminton og gymnastik oplever foreningens en øget tilgang. På damesiden er det især Cross Dance, mens det på herresiden er cirkeltræning der hitter på tværs af alle årgange. Nye indsatsområder er tennis i lethallen i dagtimerne. Formanden kunne glæde sig over at Vesthimmerlands kommune havde omlagt kampbanen.

Publikumsmæssigt var Old Boys kampen mellem Vegger og Ulsted, en stor succes på en lun sommeraften med 150 tilskuere.

I ungdomsafdelingen var det en stor succes at slutte udendørs sæsonen af med Dybt Godnat, fra fredag eftermiddag til lørdag middag i Vegger Idræts- og Kulturhus.

Resultatmæssigt var det forløbne år et år på det jævne, med klublivet i højsædet. Formanden rettede en stor tak til alle frivillige kræfter, sponsorer og ikke mindst hovedsponsoren Spar Nord, for at bakke aktivt op om foreningslivet. 

Bestyrelsesmæssigt var der brug for mindst et nyt medlem, men med de aktive medlemmer der var tilstede på generalforsamlingen, lykkedes det at supplere bestyrelsesarbejdet med yderligere kræfter fra 4 nye personer. De 4 nyvalgte er således Christian Dalgaard, Jette Krogh, Mathias Rathman og Birgitte Frendrup, som i fremtiden vil arbejde sammen med Flemming Nygaard, Marianne Larsen, Anita Pedersen og Anders Henningsen.

Kassereren Marianne Larsen fremlagde sædvanen tro et udførligt regnskab, som i 2016 udviste et overskud på kr. 54.000

Efter de 2 officielle generalforsamlinger blev foreningens 100 års jubilæum ivrigt debatteret, og den officielle dag for festlighederne, blev fastsat til 17. juni, hvor foreningerne håber at mange tidligere medlemmer og bysbørn vil komme omkring for at deltage i festlighederne, der kommer til at strække sig over hele dagen, med afsluttende jubilæumsfest om aftenen.