For kort tid siden gik fire af Veggers foreninger sammen og brugte en dag på at samle affald ind og lave forskønnelser i byen. De fire foreninger er Vegger IF, Vegger IF’s Venner, KFUM spejderne samt Vegger borgerforening.
Dagen startede med at formanden for Veggers borgerforening, Dean Aldberg, bød alle velkommen. Formanden takkede for det flotte fremmøde og de andre foreninger for det flotte samarbejde. Der var mødt godt 50 op for at hjælpe med dagens opgaver, og de startede med rundstykker, som borgerforeningen havde arrangeret.

Under indtagelsen af morgenmaden blev der gennemgået hvilke opgaver der var for dagen, samt hvilke personer som var tovholder på disse.
Herefter spredte folk sig ud til de opgaver, de ønskede at hjælpe til med og efterfølgende summede der af liv i Vegger.

Der blev plantet nye blomster ved byens indgangsveje. I hele byen samt omfartsvejen blev der samlet affald. Der blev samlet i alt ca.180 kg. ind, hvor største delen kom fra omfartsvejen.
Byens flagstang er rengjort, og byens torv er blevet flot og er klar til at modtage de mange gæster, som holder pause ved torvet som ligger ved siden af Min Købmand i Vegger.

– Byens legeplads fik et servicetjek og alle redskaber er gjort klar til endnu en sæson. Legepladsområdet vil i 2017 blive udvidet med en multibane. Multibanen vil være endnu et tilløbsstykke på legepladesen, som har været under en flot udvikling de sidste par år. Der er nu både fitnessmaskiner og svævebane samt meget mere. Der er noget for alle aldre, forklarer Dean Aldberg.

I forbindelse med at Vegger IF’s 100 års jubilæum i år fik stadionområdet en ordentlig omgang; der blev malet rækværk, svejst, slået græs, skiftet mål net samt vasket tag på lethallen.
Spejderne havde gang i den store økse og der er nu brænde til mange aftner. De aflagte fodboldnet blev brugt som fugle stopper, så de ikke kommer ind i bålhytten og efterlader deres »affald.

Dean Aldberg siger efter arbejdsdagen, at det har været rigtig fedt at se alle de borgere fra byen som aktivt tog en del i denne dag. Der kom jo både borgere fra bestyrelserne og borgere som ganske enkelt ønskede at tage del i arbejdet. Alle medhjælpere blev til frokost takket med hotdogs, sodavand og øl. Arbejdsdagen sluttede med kagebord og kaffe inden der blev takket for en rigtig god dag
Sammen er vi stærkest, lød det afslutningsvis fra formanden fra borgerforeningen.

Der blev shinet op og malet på ude-arealerne op til Vegger IF's 100 års jubilæum senere på året.
Taget på Vegger Lethal blev renset.
Efter anstrengelserne var der samling i Vegger Idræts- og Kulturhus, hvor der vankede hotdogs.