Det har gennem nogen tid været en kendt sag i Vegger og omegn, at skal man bevare den lokale købmand i landsbyen, så skal der ske større opbakning til forretningen i form af mere lokal handel.

I den anledning havde Vegger Borgerforening onsdag taget initiativ til et borgermøde med i første omgang et indlæg af købmand Lars Lorentzen og landsbycoach Peter Bach Frederiksen fra LAG Jammerbugt-Vesthimmerland.

105 borgere fra Vegger og de omkringliggende byer og landområder havde fundet vej til Vegger Idræts- og Kulturhus, og efter de indledende indlæg og en gang stegt flæsk med persillesovs på borgerforeningens regning, gik foreningsvejleder Mikkel Vejnø Risager i gang med en proces, der havde som formål at finde nye ideer inden for emnet: »Hvordan styrker vi samspillet mellem foreningsliv og købmand?«

De mange fremmødte blev inddelt i 13 grupper, og de gode ideer blev ivrigt drøftet. Efterfølgende blev der luftet en lang række ideer, som efterfølgende blev drøftet og prioriteret med hjælp fra Mikkel Vejnø Risager. 

Blandt de mange forslag til forbedring og udvikling af Fremtidens Købmand var ønsket fra borgere og kunder til købmanden om at føre friskbagt bagerbrød én eller flere gange ugentligt, specielle dags- eller weekend tilbud, initiativer til at hindre madspild ved at søge udløbne varer solgt inden de bliver for gamle og tilknytning af skoleelever som erhvervspraktikanter eller borgere og foreningspersoner som støttepersoner til bestemte funktioner.

Der fremkom endvidere en række forslag til, hvordan publikum fremover kan vise større opbakning til deres lokale købmandsforretning. Her iblandt deltage i arrangementer omkring butikken, f.eks. torvedage eller dage med loppemarked, tilkendegive bestemte varer, man ønsker forretningen skal føre for at finde nye vareemner der kan købes lokalt og tage ejerskab i butikken gennem borgernes virke i de mange lokale foreninger.

En efterfølgende prioritering af de mange ideer viste, at ønsket om bagerbrød i weekenden, dagstilbud og en »app«, der kan medvirke til at nedbringe eller hindre madspild var blandt de mest populære initiativer, som købmanden kan sætte i værk, mens ideer om generelt øget opbakning, Torvedag med f.eks. foreninger som arrangør samt »deling« af tilbud og anden kommunikation via sociale medier vandt genklang blandt de emner, hvor borgerne kan vise initiativ til at styrke handelen i den lokale købmand.

Nibe Avis talte efterfølgende med købmand Lars Lorentzen, og han var fuld af beundring over den store opbakning til mødet og de mange ideer, der kom frem for at kunne styrke butikken fremover. – Jeg skal nu lige have vurderet, hvilke muligheder der er for at søsætte nogle af ideerne, men at der er gode ideer iblandt, der i hvert fald skal afprøves, var han ikke i tvivl om.

På samme måde var formand for Vegger Borgerforening Dean Aldberg fyldt med fortrøstning over mødet, der jo netop bragte borgerne sammen om emnet at styrke og udvikle den lokale købmand, så man også i mange år fremover har en lokal købmand. At mødet så samtidig giver anledning til noget selvransagelse, er kun sundt, for øget handel hos »Min Købmand« vil alt andet lige styrke forretningen, og så vil de fleste nok også acceptere, at nogle varer måske er en smule dyrere, hvis man i øvrigt kan købe dem hos Lars Købmand - lige om hjørnet.

Købmand Lars Lorentzen var glad for opbakningen fra de mange borgere fra lokalområdet. Her svinger han kassen med øl og sodavand, som mødedeltagerne blev beværtet med efter en gang stegt flæsk med persillesovs.