Det gode vejr ved afsløringen af det fire meter høje kunstværk ved varmeværket i Vegger forrige weekend tiltrak et talstærkt publikum - så stort, at teltet, som var opstillet til at indtage glögg og æbleskiver efterfølgende slet ikke kunne rumme alle de fremmødte. Den store opbakning glædede bestyrelsen for Energi Vegger, som sammen med medfinansiator Vegger Butiksudlejning stor bag det nye store kunstværk, som omkranses af et cirkelformet grus- og kantstensareal på seks meter i diameter.

Bestyrelsesformand Tommy Trads Jensen bød velkommen og fortalte om forarbejdet, og hele idéen bag projektet: - Jeg fik på et besøg hos min svigerinde en lys idé, og den blev overdraget til kunstneren Niels Lerche at arbejde videre på, men han kom med et helt andet forslag, og kunstnerens argumenter overbeviste bestyrelsen om det fire meter høje kunstværk, som nu pryder grunden ved biogasanlægget, og lige ved indgangen til Vegger by.

Kunstværk med former og udtryk
Asger Andersen, som er den kommunale repræsentant i Energi Veggers bestyrelse fik herefter ordet, og han sagde blandt andet:  - Dette kunstværk er et symbol på at have opnået de høje mål om grøn og bæredygtig energi forsyning, med biogas - som vores lokale smedemester Gunnar Klokkerholm begyndte at eksperimentere med, for fyrre år siden.

Der var ingen begrænsninger, men talrige eksperimenter, hvor praksis blev prøvet af med legen som drivkraft. I dag - mange erfaringer rigere, og med en drivkraft der i høj grad lever op til navnet: »Energi Vegger« - er målet om bæredygtig energiproduktion opnået. Han fortsatte: - Det som er opnået i fællesskab, er ikke kommet ud af ingenting, ideer kommer ikke af sig selv, heller ikke i kunstens verden. Den drivkraft har også altid været en del af værdigrundlaget for den daglig ledelse af Energi Vegger, hvor den uformelle og hjertelige tone er det bærende element sammen med målrettet vidensopsamling, der omsættes til praksis.

Kunst er også praksis med former og udtryk, der bliver skabt af godt håndværk, som kunstværkets skaber, Niels Lerche repræsenterer idag.

En varde der viser vej!
Kunstneren Niels Lerche takkede Tommy Trads og bestyrelsen på Energi Vegger for »jeres mod til at gi´ mig chancen« - og jeg er stolt af at få tilbudt opgaven med at lave et forslag til udsmykning her i Vegger, sagde den selvlærte kunstner blandt andet. 

- Arbejdet med skulpturen har været en lang og spændende proces, og jeg er meget lettet over, at resultatet er blevet som jeg havde forestillet mig, - en skulpturgruppe, som giver Vegger en markant indkørsel, - ja man kan vel godt kalde det en byport. - Jeg har bestræbt mig på at lave en skulptur, som i størrelse, materialevalg og form, - spiller sammen med varmeværkets bygninger der jo danner baggrunden, og her kommer så kunstnerens egen fortolkning af kunstværket: 

- I denne opstilling indgår min ny-fortolkning af en varde. Varder er nok én af de ældste former for skulptur, - og jeg vil tro, - at de fleste af os - der er her, selv har forsøgt sig med at stable sten på stranden. 

Varder har altid haft et skulpturelt udtryk i landskabet, - og de har været anvendt verden over med forskellige formål. Fælles for dem er, at de består af en menneskeskabt stabel af sten, - og deres funktion har været at vise vej, - eller at være et monument, som markerer et sted der har særlig betydning for én. 

 Den her varde kan, - ud over at være et monument for byen, også symbolisere, at Energi Vegger viser vejen til en bæredygtig og miljørigtig energiproduktion. 

Fra indvielsen - fra venstre: Jan Lilholt, Jørgen Chistensen, Søren Kjeldsen, Niels Lerche, Tommy Trads Jensen, Lars Frendrup, Martin Gren, Hanne Kramer, Asger Andersen, Richard Bengtsen og siddende smed Jørgen Christensen`s søn.
Selvlært kunstner Niels Lerche var både overrasket og meget stolt over at få tilbudt opgaven med at lave et forslag til udsmykning i Vegger. Her ses han foran det gigantiske kunstværk foran Energi Vegger, som anes i baggrunden.