Storken er en – dejlig flyver, synger Shu-Bi-Dua i sangen ”Danmark” fra 1978.

Storken er helt klart en dejlig flyver, men desværre er den fløjet forbi Vegger i senere år. I 2004 fik en enlig ventende han i reden på smedens skorsten i Vegger by, endelig besøg af en mage. Det lykkedes dem at få to unger på vingerne, men siden har der ikke været storke i reden. Og dermed var en epoke med storke i Vegger, der startede i 1936, slut.

Det har Tage Winther Pedersen, Lyngsøvej, tæt på Vegger, prøvet at gøre noget ved.  

Tage Pedersen fortæller, at han i 2015 var inde i Vegger for at handle og fra købmandens trappesten opdagede han, at storkereden på smedens skorsten ikke var vedligeholdt. Der bestemte han sig for at lave en ny storkerede – det kunne ikke passe at storkebyen Vegger ikke havde en brugbar rede.

Med hjælp fra en kammerat, som havde et gammelt remhjul fra Byrsted smedje, blev projektet sat i gang. Der blev svejset stænger på hjulet og lagt kyllingetråd i bunden. Så var man klar til at bygge reden.

Tage Pedersen brugte bøgegrene til at flette selve reden med. Derefter blev der lagt lidt halm i bunden, så 2-3 sække spagnum og øverst et godt lag halm. Så var reden klar til opsætning. Med naboer og venners hjælp blev reden den 7. marts 2015 sat op på en telefonpæl i Helle Andersen og Tage Winther Pedersens have på Lyngsøvej  – og så var der bare at vente.

Og heldigvis blev ventetiden kort. Den 6. maj 2015 blev reden taget i brug af en storke-han. Den blev desværre kun i ni dage. Men i de ni dage, indskyder Helle Andersen, fik storken hele opmærksomheden, så der blev ikke ordnet meget vasketøj eller gjort rent i den periode.  Den var dog ikke helt alene, da der spankulerede en hun-stork rundt i omegnen af Vegger. Hans Skov, storkeekspert fra Dansk Ornitologisk Forening, mener at den nok ikke var kønsmoden, da den ikke kunne lokkes med op i reden.

Ifølge storkeeksperter, som Tage Pedersen har talt med, skulle der i Veggerområdet være basis for et storkepar med unger. Storke spiser bl.a frøer, mus, slanger og småfisk, men det er også vigtigt for at storkene kan finde og fange føden, at der er græsset af, ligesom der gerne skal være mange vådområder. Disse betingelser er tilstede i omegnen af Vegger.

Reden på Lyngsøvej bliver renoveret hvert år med nye bøgegrene og nyt halm på toppen og for at lokke storkene ned i reden, siger Tage Pedersen med et glimt i øjet, ligger han chokoladefrøer øverst i reden.

Reden er klar til en ny sæson, så nu håber vi, at det bliver i år der kommer storke i reden, gerne med unger.

Vi har gjort hvad vi kan, så nu må vi vente og se hvad der sker, afslutter Tage Pedersen.

Tage Pedersen viser her storkereden, der er parat til at modtage et storkepar.