Efter Anne Mette og Lars Lorentzen tidligere på året satte deres købmandsforretning til salg, er Vegger Borgerforening nu trådt i karakter, og i samarbejde med købmandsparret stiler man efter at samle ejerskabet af ejendommen ved salg af anparter i et nyt selskab.

– Vi er som borgere i lokalsamfundet i og omkring Vegger naturligvis meget interesserede i at beholde vor lokale indkøbsmulighed. Og med respekt for, at den nuværende købmand ønsker at prøve noget andet i sit arbejdsliv, har vi efter et borgermøde for nylig igangsat en proces med indsamling af tilsagn om køb af ejendommen via anparter, siger Dean Aldberg, formand for Vegger Borgerforening og med i en seks-mands arbejdsgruppe, der desuden består af: Søren Ole Christensen, Mie Bech, Michael Hansen, Stine Hansen og Jon Christensen.

Tilsagn på borgermøde
– Allerede på sidste uges borgermøde om købmandsforretningens fortsatte drift kom der en del tilsagn om køb af anparter à 2500 kr., og siden er der kommet tilsagn fra alle dele af vort lokalsamfund, der omfatter »Ådalsbyerne«: Blære, Ejdrup, Gundersted, Halkær, Skivum, Skørbæk og Vegger.

– Vi arbejder desuden tæt sammen med Dagrofa, som ud over at levere dagligvarer også har en konsulenttjeneste, vi kan trække på med hensyn til udvikling af butikken og evt. oplæring af en ny købmand som forpagter, forklarer Dean Aldberg.

Tre fra arbejdsgruppen sammen med købmanden – fra venstre: Borgerforeningens formand Dean Aldberg, Mie Bech og Søren Ole Christensen, sammen med købmand Lars Lorentzen (th.).

Tænke »ud af »boksen«
– Det er nødvendigt, at vi ud over at købe ejendommen tilbage fra købmanden, også tænker nye tanker. På længere sigt er der behov for en større forretning og et større vareudvalg, men også hjælp fra lokale kræfter til f.eks. at sætte varer på hylder, køre varetur og i øvrigt forefaldende arbejde, tager vi gerne imod, siger Dean Aldberg.

Omkring økonomien er det planen at indsamle tilsagn om én mio. kr., der gerne skal suppleres af evt. LAG-midler, sponsorater og fondsmidler. Det skulle give mulighed for at udvikle og renovere butikken, og måske på sigt bygge til, oplyser de medlemmer af arbejdsgruppen, som Nibe Avis har talt med.

Indtil videre driver købmandsparret butikken videre, indtil der kan findes en varig løsning.