Ca. 100 lokale borgere fra Vegger og dele af det nærmeste opland var tirsdag aften samlet i Vegger Idræts- & Kulturhus til en orientering fra den arbejdsgruppe, som siden foråret har arbejdet på en løsning med overtagelse af den lokale købmandsbutik. Gruppen har løbende været i dialog med Lars Lorentzen, som de seneste mange år har drevet butikken, men som nu ønsker at afhænde både butiksdriften og ejendommen på Ågade i Vegger.

På mødet fremlagde arbejdsgruppen de emner, som den har arbejdet med, og som ud over at købe købmands-ejendommen tilbage til lokalsamfundet og finde en ny købmand, også omhandler en lang række ønsker til forbedring og evt. ombygning af ejendommen og hele butiksdriften.

– Vi skal finde en million kroner, sagde borgerforeningens formand Dean Aldberg til forsamlingen, hvoraf mange allerede har indbetalt en andel på 2.500 kr. eller mere. Der er for tiden indsamlet 365.000 kr., og der kommer hver dag nye tilsagn om køb af anparter, fortalte han, vel vidende, at der fortsat er langt til millionen.

– Men vi er fortrøstningsfulde. En borger ville vide, om der bliver »stemt dørklokker« for at samle yderligere penge ind. Svaret er ja, lød det fra Michael Hansen fra arbejdsgruppen – men vi har villet afvente dette møde – og andre initiativer er også både drøftet og på vej, sagde han. Dertil kommer, at arbejdsgruppen løbende er i dialog med Dagrofa om både hele processen omkring butikken og om økonomien – og så skal der søges en række fonde og LAG midler.

 Vi skal nok nå millionen, og gerne mere til, for så kan vi optimere hele processen og få en endnu bedre løsning, supplerede Dean Aldberg. Blandt andet ser vi også på muligheden for frivilligt arbejde i forbindelse med omdannelse af butikken. Det er der mulighed for, og vi Vegger-borgere har tidligere vist, at vi kan stå sammen om et stykke arbejde, sagde borgerforenings-formanden.

Ca. 100 borgere var mødt for at høre nyt om købmandsforretningens skæbne og at se den kommende købmand.

Der gik så et »sus« gennem Vegger Idræts- og Kulturhus, da sløret blev løftet for, hvem der har vist sig som interesseret i at forpagte ejendommen og for egen regning og risiko at drive købmandsforretningen i Vegger. Efter en række indledende orienteringer blev navnet afsløret, nemlig den lokale Vegger borger Laila Hosbond, som så fik mulighed for at præsentere sig selv:

– Jeg er 45 år og er ikke uddannet købmand eller uddeler, men er uddannet salgs assistent og har i sammenlagt ca. 15 år arbejdet inden for dagligvare sektoren. For tiden er jeg ansat hos SPAR købmanden i Suldrup, men er i god dialog med min arbejdsgiver om den situation i Vegger, som kan blive virkelighed med min deltagelse. Desuden har jeg arbejdet positivt for Vegger i en række sammenhænge, herunder en årrække som aktiv i Vegger Idrætsforening. Det giver en god og bred kontaktflade, som der også vil være brug for som fremtidig lokal købmand, sluttede Laila Hosbond sit indlæg, og hun fik derefter et stort bifald for sin indstilling og sit tilsagn om at ville arbejde videre for at nå målet om at blive Veggers nye købmand.

Efter nogle opfølgende spørgsmål fra salen sluttede Dean Aldberg med at bekræfte, at der nu arbejdes videre med opgaven, som i første omgang er at øge antallet af tilsagn om anparter og at forhandle videre med nuværende købmand Lars Lorentzen om køb af ejendommen.

 Vi har en plan, der siger overtagelse af ejendommen og renovering, så en ny købmand kan tiltræde 1. februar næste år. Det er en lidt længere periode, end vi for tiden er nået til enighed om, men vi er åbne for fortsat at drøfte alle muligheder, og det er den nuværende købmand også, så vi skal nok finde en løsning, sluttede borgerforeningens formand med tilsagn om fortsat at orientere og evt. holde et nyt orienteringsmøde.

Hjørne-ejendommen midt i billedet blev indtil for en årrække siden drevet, først som brugs og siden som købmandforretning. Den nuværende købmand overtog siden ejendommen fra Vegger Butiksudlejning, som har fordelt købesummen til en lang række lokale formål, som Ytting Nielsen berettede om på mødet. Nu er målet igen at købe ejendommen tilbage på lokale hænder, i form af et selskab, der har borgerne som anpartshavere.