I første halvdel af 1900-tallet var jernbanen afgørende for landsbyens udvikling

Da jernbanen mellem Aalborg og Hvalpsund i slutningen af 1800 tallet var på tegnebrættet, var der en betydelig polemik om, hvordan linjeføringen skulle være. Vegger var der dog ifølge annalerne ikke så meget tvivl om, måske fordi man på en måde ikke kunne komme uden om en linjeføring fra Nibe til – i første omgang Aars – ville være nærliggende at lade følge Halkær Ådal, efter der var besluttet linjeføring til Nibe og Sebbersund. 

Det blev Veggers held, idet jernbanen, da den blev indviet midt på sommeren 1899 gav et løft til såvel erhvervslivet i Vegger som til byen og det nære samfund som helhed.

Af wikipedia og hjemmesiden http://jernbaner-nordjylland.dk fremgår følgende data for stationerne omkring Vegger:

Sebbersund station i km 29,1 med læssespor på 73 m, forlænget i 1911 og 1918 til i alt 148 m. Lå 1 km øst for Sebbersund by på den anden side af dæmningen over Sebber Sund.

Halkær station i km 33,4 med læssespor på 73 m, forlænget til 124 m i 1912, hvor varehuset også blev udvidet. I 1968 blev stationen nedsat til holdested.

Hedegårde trinbræt i km 35,7 fra 15. maj 1949. Skinneomnibusserne kunne standse her fra 1. august 1944.

Vegger station i km 37,6 med baneformandshus og læssespor, der i 1910 blev forlænget til 87 m. Varehuset blev udvidet i 1913, og senere kom der krydsningsspor på 157 m.

Skivum trinbræt i km 39,6 fra 2. oktober 1949.

Langdal trinbræt i km 40,7 fra 2. oktober 1949.

Blære station i km 42,4 med baneformandshus og læssespor, der i flere omgange blev forlænget til 138 m. Lå 1½ km fra landsbyen Blære, men der opstod en lille stationsby med mejeri og brugsforening. Syd for stationen blev der i 1907 anlagt et sidespor til en grusgrav, der var i brug til o. 1956.

Det tidligere jernbanelegeme mellem Nibe og Aars er bevaret stort set på samme plads som jernbanen – her gennem Vegger.

Der er fortsat spor i landskabet og delvist i byerne, efter jernbanen, der fik 70 år at leve i, inden landevejstrafikken fik sat en stopper for jernbane-eventyret.

Aalborg - Hvalpsund banen var ejet af de lokale kommuner, som med indskud efter befolkning havde hver sin andel. Men banen gav efterhånden betydelige underskud, og den blev derfor i 1968 besluttet endeligt lukket fra 1. april 1969.

Nedlæggelsen
Banen blev nedlagt 31. marts 1969. Sporoptagningen blev påbegyndt i Svenstrup 3. juni 1969 og var afsluttet 3 måneder senere.

På Hvalpsund bortfaldt overførslen af godsvogne, hvis antal havde været stærkt faldende efter 2. Verdenskrig. Færgefarten med biler blev overtaget af de to kommuner på hver side af sundet og findes stadig. 

Strækninger hvor banetracéet er bevaret
Af banens 65,8 km (regnet fra Svenstrup) er der bevaret 39½ km tracé, heraf 10 km på »Bjergbanestien« mellem Svenstrup og Nibe og 22 km på »Naturstien Nibe-Hvalpsund«.