Socialdemokratiet i Vesthimmerland har nu sat navn på partiets borgmesterkandidat til næste års kommunalvalg. Valget er faldet på Asger Andersen, Vegger, der i dag er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Det har medlemmerne af partiet netop besluttet.

Efter en rundspørge blandt medlemmerne, hvor de har haft mulighed for at komme med forslag til posten, står der nu kun et navn tilbage, som vil tage udfordringen op og stille sig i spidsen for den socialdemokratiske gruppe i byrådet. Måske ikke helt overraskende bliver det 57-årige Asger Andersen fra Vegger, der kommer til at løfte opgaven efter Palle Jensen, som har valgt at stoppe med udgangen af indeværende byrådsperiode.

Asger Andersen er i indeværende byrådsperiode formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og han har et godt fundament til at bestride den kommende post som borgmesterkandidat og gruppeformand for et af de store partier i kommunen.

Han blev første gang valgt ind i byrådet i 1998, først i Aars Kommune og senere i Vesthimmerlands Kommune. Her har han blandt andet har siddet i økonomi-, social-, arbejdsmarkeds-, skole- og kulturudvalg.

- Med sin nuværende post som formand for Kultur- og Fritidsudvalget er der ingen tvivl om, at han har erfaringerne med sig, dels i forhold til de kommunale retningslinjer, men også i forhold til de politiske spilleregler, siger Herdis Brix, forkvinde for Socialdemokratiet i Vesthimmerland.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor opgave for Asger at tage over efter Palle Jensen, men heldigvis er han ikke bleg for at tage udfordringen op, og jeg er sikker på, at vi i Asger har et godt og stærkt bud på, at få mandatfordelingen i byrådet tippet endnu mere over til vores fordel, siger Herdis Brix. 

Hjertet banker for uddannelse, kultur og velfærd i Vesthimmerland
Asger Andersen har ved siden af byrådet arbejdet 34 år på Erhvervsskolerne Aars. Her blev han som 23-årig ansat som smedefaglærer, og har siden 2014 været en del af ledergruppen. Til daglig er han leder af Praktikcenter Aars, og gennem sit virke har han opbygget et solidt netværk med erhvervslivet om erhvervsuddannelser.

- Jeg er ydmyg over for den tillid, som Socialdemokratiet i Vesthimmerland har vist mig, og jeg kan garantere en målrettet og energisk indsats for at markere den socialdemokratiske linje. Vi skal videreføre og styrke det langsigtede og brede samarbejde i den kommende byrådsperiode.

En af mine visioner er at styrke uddannelsesområdet, så arbejdsmarkedet har den fornødne kvalificerede arbejdskraft, som er grundlaget for hele velfærden her i Vesthimmerland. Kæden er ikke stærkere end det svageste led og i den sammenhæng er velfærd for børn og ældre en socialdemokratisk grundværdi, siger Asger Andersen.

- I samme ombæring vil jeg gerne sige Palle Jensen en varm tak for den store indsats, han har leveret for både Socialdemokratiet og Vesthimmerland generelt. Jeg glæder mig til at fortsætte de gode takter og arbejde stenhårdt for et godt, stærkt og samlet Vesthimmerland, slutter Asger Andersen.

Det næste kommunalvalg finder sted den 16. november 2021.