1. september starter Kenneth Berg som ny sognepræst i Øster Hornum og Veggerby Sogne.

Det markeres ved gudstjenesterne i de to kirker d. 2. september, først i Veggerby, hvor der efterfølgende bydes på en kop kaffe, dernæst i Øster Hornum, hvor der inviteres til frokost og sammenkomst i forsamlingshuset. Menighedsrådene i de to sogne håber, at mange fra sognene vil møde op og vise den nye præst og hans familie, at det er to aktive sogne, som med forventning ser frem til at lære Kenneth og hans familie at kende.

Kenneth Berg kommer fra en stilling som præst i den danske kirke i Toronto, hvor han og hans familie har boet de sidste 5 år. De har nu valgt at bosætte sig i Himmerland og ser frem til at møde mennesker ved kirkerne og i byerne. 

Kenneth Berg – ny sognepræst i Veggerby og Øster Hornum sogne.