10 år efter stiftelsen af Huul Møllelaug har lauget nu fået samlet den nødvendige økonomi til at renovere hele møllen; et projekt til samlet 3.575.000 kr.

8. januar 2005 blæste en del af taget på Huul Mølle af. Hermed blev det meget tydeligt, at møllebygningen var i en kritisk tilstand, hvorfor Vokslev Samråd tog initiativ til at samle lokale kræfter i en redningsaktion, forklarer Leo Helmer, formand for Huul Møllelaug og aktiv i projektet siden starten. 

I november 2008 blev Huul Møllelaug stiftet. De første mange år forsøgte møllelauget forgæves at skaffe midler til en restaurering, men fik mange tilkendegivelser på, at man ikke ønskede at støtte så længe møllebygningen var privatejet. I 2014 lykkedes det at skaffe så mange midler, at møllelauget kunne købe møllebygningen.  

I januar 2016 blev fundraisingen for alvor skudt i gang, og i september 2017 blev der afholdt licitation med et så godt resultat, at det oprindelige budget kunne nedbringes fra kr. 4.200.000 til kr. 3.575.000. 

I december 2017 lukkede Aalborg Kommune, Sundheds– og Kulturudvalget principielt fundraisingen med en slutbevilling på kr. 380.000, efter at By– og Landskabsforvaltningen havde udstedt forhåndsgaranti i forhold til en ansøgning til Grøn Ordning (landbaserede vindmøller). I januar 2018 gav Energistyrelsen gennem Aalborg Kommune tilsagn om at støtte restaureringen med kr. 245.000 gennem Grøn Ordning. Dermed er fundraisingen endelig afsluttet, og restaureringsarbejdet kan påbegyndes inden længe. 

Tegning af den fremtidige møllebygning efter renovering.

Den samlede finansiering er opnået således:

Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg 

Kommunes landdistrikt (tilsagn i 2013): kr. 400.000.

Nordjysk Smågrisesalg: kr. 25.000.

Realdania: kr. 1.225.000.

Augustinus Fonden: kr. 200.000.

Byfornyelsesmidler, Aalborg Kommune 30 %, kr. 300.000

Byfornyelsesmidler, Staten 70 %, kr. 700.000.

Fonden til bevarelse af værdifulde gamle huse og miljøer i Nibe: kr. 25.000.

Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse: kr. 25.000

Energistyrelsen, Grøn Ordning: kr. 245.000.

Aalborg Kommune, Sundheds– og Kulturudvalget: kr. 380.000.

Samlet finansiering: kr. 3.575.000.

Nedbrydningen af møllebygningen forventes påbegyndt april-maj 2018 og forventes afsluttet i indeværende år – 10 år efter møllelauget blev stiftet. 

Restaureringen gennemføres af Danmarks eneste møllebygger firmaet Michael John Jensen ApS, Grevinge i Odsherred på Sjælland, mens mindre delopgaver herunder VVS- og el-installationer planlægges udført af lokale firmaer. Det flotte resultat er kun opnået fordi møllelauget har købt professionel assistance fra såvel arkitekt, ingeniør, geoteknikker, landinspektør og miljøfirma mm. Heldigvis har møllelauget haft utrolig god opbakning fra medlems- kredsen, men nu er møllelaugets egenkapital altså også opbrugt. Ja faktisk har nogle af kreditorerne været nødsaget til at acceptere at vente med deres betaling indtil årets kontingenter er indbetalt. Møllelauget håber på fortsat stor støtte fra medlemskredsen, ligesom nye medlemmer selvfølgelig også er meget velkommen, slutter Leo Helmer.