Såvel antallet af medlemskaber som antal udlejninger på vej mod et historisk lavt niveau.

– Året 2017 var ikke mange dage gammelt, da stormen Urth lagde vejen forbi Vokslev og beskadigede gavlen på Vokslev Forsamlingshus. Nok kunne en forsikring dække, men med en »halvstor« selvrisiko var vejen banet for en alternativ støttemulighed, nemlig en stormfuld koncert med Nibe Blæserne, som jo har en del musikere med tilknytning til Vokslev.

Forsamlingshusets formand Tina Svenningsen var fuld af beundring for blæsernes engagement, og det er vort indtryk, at også blæserne syntes det var en god øveaften – og måske vi senere skal gentage arrangementet; dog uden den trælse anledning, spurgte hun i sin årsberetning på forsamlingshusets generalforsamling for nylig.

En John Mogensen aften i forbindelse med årets høstfest fik en trist vinkel, da man i forsamlingshuset var klar til fest, men fik afbud fra dagens kunstner, som var blevet ramt af en blodprop. Heldigvis kom Svend Bisgaard fra Blære til musikalsk undsætning.

Vigende tilslutning
Tilslutningen til Vokslev Forsamlingshus som forening har de seneste år vist en vigende tendens. I 2016 mistede huset syv medlemmer og i 2017 endnu 11 medlemmer. – Og når en »gammel« Vokslev borger flytter fra sognet, lykkes det ikke at få de nye beboere som medlem, sagde Tina Svenningsen og opfordrede medlemmerne til at være opmærksom derpå.

– Mange forsamlingshuse landet over er lukket, og vi har brug for støtte, hvis vi skal opretholde driften, sagde formanden.

Også antallet af udlejninger er historisk lavt. 15 alene i 2017, ud over et par møder og fællesspisning. Desværre ser det ikke ud til at stoppe her, men vi er samtidig rigtig glade for en helt ny lejer, nemlig Vox 13 Jiu Jitsu.

Det faldende antal udlejninger funderede Tina Svenningsen lidt over – måske er det lettere at betale sig fra rengøring og opvask ved at holde festen på kro eller lignende, og så blot rejse sig og sige tak for i dag, når festen er slut.

I 2017 kom der endelig bredbånd til Vokslev Forsamligshus, og det fungerer.

Sparekassens tidligere lokale er nu udlejet til Vokslev Samråd, og her er der mulighed for at betjene sig af computer og bredbånd.

Et nyt gulv i forsamlingshusets store sal er skiftet, og Tina Svenningsen rettede her en tak til Vokslev Sparekasses Fond for støtte.

 

Genvalg og nyvalg
Ved generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsesmedlem Aase Søndergaard, og efter 22 år i bestyrelsen blev Jørgen Christensen afløst af Morten Thøgersen.

Bestyrelsen består endvidere af formand Tina Svenningsen, kasserer Finn Nielsen og Cita Winther, der sammen med Aase Søndergaard forestår udlejningen. Som suppleant genvalgtes Jens Chr. Niss.