Rådmænd slog hul i dan gamle møllebygning som tegn på det kommende byggearbejde.

Med udsigten til, at den gamle møllebygning til Huul Mølle ved Vokslev i stedet for istandsættelse, skal rives ned og genopbygges, havde bestyrelsen for møllelauget lørdag indbudt til »første spadestik« i form af markering af, at nedrivningen nu går i gang. Efterfølgende vil en ny møllebygning skyde op omkring selve vandmøllen, som naturligvis vil blive bevaret i sin nuværende form.

Leo Helmer, der er formand for Huul Møllelaug med ca. 80 medlemmer, introducerede lørdag baggrunden for bevarelse af den gamle vandmølle, og han gav hurtigt ordet til fungerende rådmand for Kultur og Fritid, Mads Sølver Pedersen (V):

Mads Sølver Pedersen roste i sin tale møllelaugets ihærdige fastholdelse af de satte mål, selv om det undervejs i processen bestemt har været store udfordringer, der til tider har fået bestyrelsen til at nærme sig tvivlen på projektet. Men fremdriften har sejret hver gang, og nu står vi efter godt 10 år med et enormt forarbejde med dels at overbevise os politikere i projektets vigtighed, dels projektering og dels fundraising, som har resulteret i, at der samlet et rejst knap 3.6 mio. kr. til byggeriet af en ny møllebygning, samt der forinden ca. 900.000 kr. til det tidlige forarbejde, herunder projektering.

Dagens anden taler var rådmand for By og Landskab, Hans Henrik Henriksen (S), og også han anerkendte det meget omfattende forarbejde, som har givet baggrunden for, at en ny møllebygning kan opføres – og forhåbentlig kan vi inden året er omme atter samles på dette sted for at indvie den nye møllebygning.

Møllelaugets formand Leo Helmer supplerede med oplysninger fra forarbejde, projekteringsfasen, og han fortalte fra arbejdet med at indhente tilladelser, om juridiske problematikker og ansøgninger om økonomisk støtte. Alle dele havde budt på såvel udfordringer, skuffelser og højdepunkter med armene over hovedet!

Læs mere i den kommende uges udgave af Nibe Avis.

Mange borgere og historisk interesserede havde fundet vej til Huul Mølle.