Dorte Møller er tiltrådt som ny skoleleder, med en stærk faglig baggrund som leder.

Siden først på året har Per Lyngberg Andersen, Ø. Hornum, været konstitueret som midlertidig leder af Vokslev Friskole. Det har samtidig ligget fast, at der midt fra midt på året skulle findes en ny, permanent skoleleder, og det er nu sket med ansættelsen af Dorte Møller, som privat bor i Aarestrup og som har en solid baggrund i arbejdet med pædagogisk ledelse.

Dorte Møller er uddannet pædagog, men har sideløbende med sit arbejde som pædagog uddannet sig med lederuddannelser – senest en diplomuddannelse i ledelse.

Den nye skoleleder fortæller her selv om sin baggrund og årsagen til, at hun ser Vokslev Friskole som stedet, hvor hun kan udfolde dels sine evner og dels sine personlige ambitioner:

– Gennem mange år har jeg været tilknyttet en række job-mæssige funktioner i dels Støvring Kommune og senere Rebild Kommune. Både med arbejde som pædagog, fritidskonsulent, afdelingsleder i ungdomsskole, SFO-leder og områdeleder. Sideløbende med dette arbejde har jeg uddannet mig med merkonomuddannelse i ledelse og senere en diplomuddannelse på samme område.

Personligt har Dorte Møller været én af drivkræfterne bag oprettelsen af Gregers Krabbe Friskolen i Aarestrup, hvor hun som formand for den lokale børnehave og næstformand i skolebestyrelsen har været tæt på arbejdet med en friskole og bl.a. har arbejdet sammen med Palle Fogh, som var den første skoleleder på Vokslev Friskole – og bl.a. der igennem har kendskab til netop Vokslev Friskole.

– Da jeg så opslaget om job som skoleleder ved Vokslev Friskole, så jeg samtidig, at jobbet vil give mig muligheder for netop at udnytte mine kompetencer som leder og den erfaring, jeg som leder på forskellige felter har oparbejdet gennem 20 år med ledelse, og skolens værdi- grundlag tiltaler mig meget. Derfor synes jeg, vi sammen med en aktiv lærerstab og bestyrelse vil kunne bringe skolen videre, da den jo bygger på et solidt fundament i og omkring Vokslev, siger hun til Nibe Avis.

Hun tilføjer, at skolen nu skal arbejde målrettet med sine værdier og udbrede kendskabet til den trygge skole i et overskueligt fællesskab.

Dorte Møller tiltrådte 1. juni som skoleleder i Vokslev. Hun bor privat på et nedlagt landbrug i Aarestrup, er gift med Henning, der er faglærer ved Erhvervsskolerne i Aars. Sammen har de tre børn og to børnebørn.