E-Sport er fra den aktuelle skolestart på hele landets skoler blevet en del af skemaet for 7.-8.-9. klasse på Vokslev Skole. Skoleleder Dorte Høgh Møller fortæller, at man her er så heldige at én af skolens lærere har skrevet bachelorprojekt om E-Sport i forbindelse med sin uddannelse: - Martin Pedersen har også tidligere undervist i E-Sport og samarbejdet en del med DGI om faget. Det er derfor en kapacitet på området, som tager sig af elevern, når vi nu tilbyder E-Sport som valgfag i udskolingen fremadrettet, siger Dorte Høgh Møller.

Valgfaget »E-sport« kombinerer flere fag - for eksempel dansk, engelsk, matematik + en række kompetencer, der er brugbare på ungdomsuddannelse og fremtidige arbejdsplads. - Det handler ikke blot om at game, men i langt højere grad om at udvikle de kompetencer, som gør vores unge mennesker livsduelige og i stand til at indgå i forpligtende fællesskaber, fortæller Dorte Høgh Møller.

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave: LÆS HER