Gennem snart 10 år har der været arbejdet på at skabe baggrund og økonomi til en renovering og delvis om- og delvis nybygning af møllehuset til Huul Mølle mellem Nibe og Vokslev.

Selve arbejdet med at istandsætte møllen og specielt møllehuset, blev indledt i foråret i år, og i den forløbne uge blev der så holdt rejsegilde i overværelse af møllelaugets bestyrelse, møllelaugets medlemmer, turistforening, Aalborg Kommune, gæster samt en lang række lokale borgere med særlig interesse i projektet.

I den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis kan du læse mere om rejsegildet og status for møllebyggeriet.

Leo Helmer fra Huul Møllelaugs bestyrelse orienterede om projektet.
Der var stor interesse fra de mange fremmødte for at se nærmere på renoverings projektet og opbygningen af en delvist ny møllebygning.