I 2016 indgik Aalborg Kommune en aftale med Gelstrup Dambrug om dambrugets nedlæggelse. Aftalen banede vejen for at kunne genoprette den strækning af Binderup Å, der lå i forbindelse med dambruget. En opstemning af vandet i forbindelse med dambruget havde sænket strømmen i vandløbet mærkbart, givet mudrede bundforhold og samtidig gjort det vanskeligt for fisk at passere længere op af vandløbet.

Et stort genopretningsprojekt har fjernet opdæmningen og genskabt en ådal, på området hvor dambruget tidligere lå, til stor glæde for både de lokale lodsejere og for lystfiskerne i området.

– Vi har fået det, vi gerne ville have, nemlig fri passage for fisk og nogle gydebanker i det nye åløb, så vi er meget tilfredse. Strømmen er blevet synligt hurtigere og det giver et bedre vandløbsmiljø, så det er faktisk ikke kun selve strækningen, der er genoprettet, som er blevet bedre, men også længere oppe af åløbet, fortæller en tilfreds Uffe Westerberg, formand i Lystfiskeriforeningen Binderup Å.

To spærringer tilbage i åen
Hvis både fisk og lystfiskere for alvor skal få fuldt udbytte af forbedringerne ved det tidligere Gelstrup Dambrug kræver det dog, at yderligere to opstemninger af Binderup Å fjernes. Skal fiskene have fri passage fra udspring til udløbet i Limfjorden, skal opstemninger ved Klæstrup Mølle og Binderup Mølle også fjernes.

– Det virker helt tåbeligt, at der samlet er brugt omkring 8 millioner på at forbedre forholdene i Binderup Å, og man så stopper, før man har fjernet den største og vigtigste forhindring. Det er den allervigtigste spærring i det allervigtigste vandløb i Aalborg Kommune, så vi arbejder på at få fundet en løsning i 2019 på at få fjernet de sidste to spærringer, forhåbentlig med statens hjælp og finansiering, men ellers må vi undersøge, hvilke alternative muligheder der kan være,” siger Lasse P.N. Olsen.

Læs hele artiklen i den trykte udgave af Nibe Avis. LÆS: http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734477/

 

Spærringen ved Gelstrup Dambrug er nu fjernet.