Efter 10 års arbejde med dels renovering af hele området omkring Huul Mølle ved Vokslev – og efterfølgende forarbejde, fundraising og renovering af bygninger og mølleværk, er tiden nu kommet, hvor Huul Møllelaug kan hejse flaget for et gennemført projekt.

Lørdag er der således kaldt til indvielse, hvor de mange kræfter, som har bidraget såvel økonomisk som praktisk, sammen med de lokale borgere vil fejre det færdige projekt.