Omkring 200 tog lørdag formiddag turen til Huul Mølle for at overvære indvielsen af det renoverede og nybyggede møllehus ved Huul Mølle.

Efter 10 års forarbejde i forlængelse af projektet med Vokslev Natur- og og Kultursti, oprensning af de gamle mølledamme og sikring af Binderup Å's passage ved Huul Mølle, var det lørdag tid at indvie det arbejde, som det seneste års tid er foregået med renovering af dele af det gamle møllehus og nybygning af store dele, idet de gamle mure og bindingsværk viste sig ikke at kunne bære endnu et par hundrede år.

Efter velkomst og opridsning af dele fra projektforløbet ved møllelaugets formand Leo Helmer, fik borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ordet. Han roste den vedholdenhed, møllelaugets bestyrelse og medlemmerne har vist gennem de mange år. Og ja, vist har der været kriser undervejs, men også vilje til fortsat at arbejde med sagen og vilje til dialog, dels med kommunen og dels med andre parter og myndigheder.

Møllelaugets formand Leo Helmer bød velkommen til omkring 200 deltagere.

Rådmændene Mads Duedahl (V) og Hans Henrik Henriksen (S) supplerede med, fra hvert deres virkeområde, at ønske møllelauget og lokalbefolkningen tillykke med det gennemførte projekt.

Og så var der ellers mulighed for de mange fremmødte at bese møllebygningen, som er delvist renoveret og delvist nybygget; alt efter gamle bygge principper – og møllelauget trakterede med spændende fiske- og salat retter i det opstillede telt. Renovering og nybyggeriet er udført af Danmarks eneste tilbageværende møllebygger, Michael Jensen og hans mandskab.

Se billed-kavalkaden fra indvielsesdagen:

Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0737
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0753
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0759
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0804
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0822
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0850
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0865
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0868
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0880
Huul-Mlle-indvielse-mllebygning0884-1