200 medlemmer dyrker gymnastik, badminton, svømning og fodbold.

Formanden for Vokslev Idrætsforening, Poul Erik Christensen, fortæller at foreningen fungerer som overbygning for sportsgrenene gymnastik, badminton, svømning og fodbold og har næsten 200 medlemmer. Et imponerende antal for en by som Vokslev med 101 indbyggere inden for byskiltene.

Poul Erik Christensen fremhæver det gode samarbejde foreningen har med friskolen. Skolen ejer fodboldbanerne og hallen, som idrætsforeningen gør brug af. Til gengæld kan skolen bruge de gymnastikredskaber som Vokslev Idrætsforening har indkøbt.

Badminton foregår på rent motionsplan, hvor i mod gymnastik er på et rimeligt højt niveau, hvilket har fået mange fra Nibe til at dyrke gymnastik i Vokslev. Instruktørerne er interne uddannede og i øjeblikket går to af dem på Ollerup Gymnastikhøjskole, så man har allieret sig med en lærer fra friskolen samt en hollænder til at være instruktører i år.  Poul Erik Christensen fortæller, at man over tid har leveret 4 gymnaster til repræsentationsholdet for Nordjylland – hvilket vidner om den høje kvalitet der er i gymnastikforeningen.

Svømning har ligget underdrejet siden kommunen begyndte at ombygge Nibe Svømmehal. Efter påske, da svømmehallen stod klar til brug igen, startede svømmeklubben op med 3 hold og ca 50 svømmere i alderen fra 4 til 16 år. Der er naturligvis mange med fra Nibe, da svømmehaller ligger i Nibe. Normalt er der 5 hold, men med henblik på den korte sæson indtil sommerferien, valgte klubben at starte lidt roligt op.

Det var friskolen der startede svømning op, fortæller formanden, men økonomisk var det en stor mundfuld for skolen og så tog idrætsforeningen over: Børnene lærer at svømme, skolen sparer penge og idrætsforeningen fik flere medlemmer. Så alle var glade.

Der er to fodboldhold i Vokslev. Et Oldboys hold og et Grand Oldboys hold. Det mest ambitiøse af holdene er Oldboys-holdet, som er med i turneringen under DGI. De træner hver mandag og spiller kamp om torsdagen.

Grand Oldboyserne, som er 18-20 stykker til træning hver mandag, synes de får nok ud af træningen og at det er mere uforpligtende kun at spille nogle enkelte privat aftalte kampe i løbet af året.

Hvert år er der ”fodboldskole” for Grand Oldboyserne. Det har ikke nødvendigvis meget med fodbold at gøre, men der i mod andre sportsgrene, f.eks flugtskydning. Der bliver lavet hold og så er det som altid vigtigt at vinde. ”Fodboldskolen” afsluttes med grill-aften, hvor man hygger sig sammen med damerne.

For begge hold gælder det, at de sætter det sociale samvær i højsædet og gerne vil hygge sig sammen.

Poul Erik Christensen fortæller, at foreningen har en god økonomi. Der var i 2018 et overskud på kr. 10.000 og egenkapitalen er kr. 300.000, så de er godt polstret.

Nye idrætsgrene er velkomne, siger formanden. Vi stiller gerne vores erfaring til rådighed, hvis de selv vil gøre en indsats.

Målet for de kommende år er fortsat at have en velfungerende forening med øje for det sociale og at give mulighed for motion til de der bor i området.