Friskolen lukkede reelt fredag, samtidig med starten på juleferien.

Kort før jul blev det en kendsgerning, at bestyrelsen for Vokslev Friskole tog den endelige beslutning om at lukke friskolen fra og med nytår.

Baggrunden er et – gennem flere år – vigende elevtal og udsigten til at dette vil falde yderligere.

Bestyrelsen ærgrer sig over, at opbakningen lokalt omkring friskolen ikke er som man kunne ønske, og dette har ikke kunnet kompenseres med andre elever.

De nuværende elever er gennem de seneste dage op til jul blevet omplaceret til folke- og andre friskoler.