Friskolen blev udfordret på såvel pædagogik som økonomi, og har anmeldt konkurs.

Et hastigt skifte i stemningen omkring Vokslev Friskole blev kort før jul den egentlige årsag til, at friskolens bestyrelse måtte tage den tunge beslutning om at lukke skolen samtidig med, at børn og ansatte gik på juleferie. Det bekræfter Klaus Brøndum Dorin, der indtil lukningen var formand for friskolens bestyrelse.

Klaus Brøndum Dorin forklarer forløbet af det seneste godt halve år, hvor man fra sidst på foråret 2019 kunne mærke alvoren i realiteterne omkring friskolens drift:

– Da vi sidst på foråret 2019 kunne se, hvordan starten på det nuværende skoleår vil kunne forløbe, indkaldte vi for første gang forældrekredsen til et stormøde, hvor vi fra bestyrelsen, åbent lagde situationen på bordet; dels til fælles drøftelse, og dels for at opnå enighed om en målsætning for friskolens fortsatte drift.

Det lykkedes på daværende tidspunkt at få bekræftet friskolens værdigrundlag, at få skabt sammenhold og sat et fælles mål for driften, men det var også med det klare mål, at det skulle lykkes at holde sammen på den størrelse og den struktur, som på det tidspunkt var til stede, under-streger Klaus Brøndum Dorin – og han fortsætter:

I august blev der holdt endnu et stormøde med deltagelse af forældre, skolens ansatte, bestyrelse og skoleleder. Igen blev der bekræftet de satte mål, men fortsat kunne det konstateres, at der verserer »historier« om, hvad Vokslev Friskole står for, og at nogle forældre angiveligt virkede usikre på baggrund heraf. Der var dog enighed om, at man i forældrekredsen og blandt friskolens ansatte fortsat skulle stå sammen om at sigte efter de aftalte mål. Et møde i oktober bekræftede endnu en gang, at alle var enige om at forfølge de aftalte mål.

Klaus Brøndum Dorin: Friskolens formand indtil lukningen.

I december måned blev der så afholdt endnu et møde, på baggrund af en »klemt« likviditet for friskolens drift, og det blev aftalt, at man ville opfordre forældre til at fremskynde elevbetalingen med forudbetaling. Trods enighed på dette møde, måtte bestyrelsen efterfølgende konstatere, at disse tilsagn ikke i alle tilfælde blev fulgt, og af »snakken« fortsatte – herunder med nogle brist fra den ellers aftalte fortrolighed om forholdene, forklarer Klaus Brøndum Dorin.

– Resultatet blev så, at bestyrelsen kort før juleferiens start måtte tage den tunge beslutning om at lukke friskolen allerede fra juleferiens start, for dels kunne økonomien ikke vedblivende hænge sammen, og med nogle udmeldelser blev det samtidig pædagogisk uforsvarligt at fortsætte driften, siger den nu tidligere bestyrelsesformand. 

LÆS OGSÅ: Ny børneinstitution opstår i Vokslev

– Midt i alt det triste kunne vi dog konstatere, at elever, der tidligere var blevet udmeldt, var på vej tilbage til Vokslev Friskole, for »der var jo en anden pædagogik, og »græsset« var måske ikke helt så grønt andre steder, som man gerne ville tro«. Det var blot ikke nok at bygge en fortsat drift på, og resultatet måtte derfor blive som det blev, erkender Klaus Brøndum Dorin.

Centralt i midten – den oprindelige skolebygning fra kommuneskolens tid. Til ventre og helt til højre nye byggerier fra 1990’erne og senere.

Efter friskolens lukning blev der skabt kontakt til Aalborg Kommune og til et par andre friskoler, så alle elever kunne fortsætte skolegangen, og denne opgave blev forholdsvist hurtigt løst, og med god medvirken fra de skoler, som skulle tage imod vore tidligere elever.

Samtidig med skolelukningen opstod der så et ønske fra forældre til børn i friskolens hidtidige børnehave- og vuggestue ordning om, at etablere en ny, integreret børneinstitution.

Herom blev der mellem jul og nytår afholdt møde, og ad den vej er der en løsning på vej.

Vokslev Friskole blev samtidig med lukningen indgivet til konkursbehandling, men det er den tidligere bestyrelses håb, at der via kurator kan findes dels muligheder for den fortsatte drift en af børnepasnings ordning, og også for at udnytte større eller mindre dele af friskolens bygninger, da stedet som bekendt er et godt, attraktivt og centralt sted i Vokslev, slutter Klaus Brøndum Dorin.