Forældregruppe satser på åbning af ny institution 20. januar.

Med baggrund i lukning af Vokslev Friskole og den dertil hørende integrerede børnepasning med vuggestue og børnehave, indkaldte en forældrekreds mellem jul og nytår til stiftende generalforsamling for en ny børneinstitution i Vokslev: »Børnehuset Solstrålen«.

– Der viste sig på forhånd at være ganske god opbakning til at danne en ny integreret børneinstitution – i forlængelse af driften af den ordning, som indtil jul har fungeret under Vokslev Friskole, fortæller Dennis Nørholt fra forældregruppen. De små og trygge rammer som supplerende alternativ til de store institutioner i Nibe, var meget efterspurgt af forældregruppen. I den anledning blev der mellem jul og nytår afholdt stiftende generalforsamling i Vokslev Idrætsforenings klubhus.

På mødet, hvor 14 personer deltog, viste der sig forhånds interesse for 11 børn i børnehaven og seks børn i vuggestuen. Ifølge et gennemarbejdet budget er dette nok til at starte driften af en integreret ordning, men vi ønsker gerne ét til to børn mere i hver ordning, som samlet er normeret til max. 20 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, forklarer Dennis Nørholt, idet han understreger, at den kommende ordning vil leve fuldt og helt op til samme krav som andre børneinstitutioner, såvel private som kommunale. Samtidig vil den kommende ordning i Vokslev have en bedre normering (timer pr. barn, red.) end gennemsnittet, og til samme pris, idet visse administrative opgaver vil blive varetaget af bestyrelsen eller lagt på andre hænder end de pædagogisk ansatte, og de ansatte kan derfor afse langt de fleste timer sammen med institutionens børn.

LÆS OGSÅ: Vokslev Friskole lukkede...

Som nævnt blev der på mødet fremlagt et budget, som ud fra de nuværende forhold kan danne grundlag for at starte, og det vil efter den nyvalgte bestyrelses planer kunne ske allerede 20. januar.

Børneinstitutionen er beliggende tæt ved skolebygningerne.

Samtidig er der tilsagn fra forældre til børn, der senere vil kunne indtræde i ordningen, og tillige med en massiv udbygning af boliger i bl.a. Nibe og området i Nibe, som ligger nærmest Vokslev, giver det ro til også at arbejde mere langsigtet, forklarer Dennis Nørholt.

På mødet blev der også givet signal om, at kurator, der bestyrer konkursboet efter Vokslev Friskole, har givet tilsagn om, at de hidtidige lokaler fra børnehave og vuggestue under den tidligere Vokslev Friskole vil kunne benyttes – og et andet signal, som på mødet blev modtaget med kyshånd er, at borgere i lokalområdet vil støtte op om den kommende ordning, også selv om man ikke selv har børn i institutionen. Samlet gav de nævnte forhold generalforsamlingens deltagere en absolut tro på projektet, siger Dennis Nørholt til Nibe Avis.

På mødet blev der valgt en fuldtallig bestyrelse, som tiltrædes af en repræsentant for medarbejderne, når disse bliver ansat. Bestyrelsen, som nu er valgt, er: Rasmus Mark, Nibe (formand), Helga Gulisano, Huul Mølle (næstformand), Morten Kær Schøler, Sebbersund Stationsby (sekretær), Dennis Nørholt, Tårup (kasserer), med Anne K. Hove, Vokslev, og Stine Østerdal, Øster Hornum, som suppleanter.

På mødet blev det ligeledes besluttet at navngive den kommende institution »Børnehuset Solstrålen«.

Dennis Nørholt anfører endelig, at den nyvalgte bestyrelse i sin kontakt med Aalborg Kommune har oplevet både stor forståelse og godt samarbejde omkring starten af Børnehuset Solstrålen.