Lukningen af Vokslev Friskole kan føre til en ny tid i Vokslev. På baggrund af den triste situation, hvor den 28 år gamle Vokslev Friskole måtte erklære sig konkurs ved juleferiens start, forsøger lokale kræfter nu at se fremad. Således er der fostret en ide om at overtage de tomme bygninger og danne et lokalt kraftcenter.

Vokslev Forsamlingshus er fra 1896, og trænger efterhånden til en større renovering. Provenuet fra et salg af forsamlingshuset er tænkt anvendt til køb af friskolebygningerne. Ideen er efterfølgende at søge fonde og kommunale puljer om ombygningsstøtte, så der kan drive forsamlingshus- 

aktivitet i det nye kraftcenter. Der skal selvfølgelig mere til end overskuddet fra et salg af forsamlingshuset, understreger Leo Helmer, der som formand for Vokslev Samråd, hvor også Vokslev Forsamlingshus er repræsenteret, er blandt de centrale personer, som for tiden drøfter en overtagelse.  

Samrådet har i den forbindelse søgt Aalborg Kommune om kr. 61.250 til et forprojekt vedrørende en overtagelse. Midlerne skal anvendes til advokat- og revisorrådgivning om den bedst mulige selskabsform i forhold til køb og efterfølgende drift af kraftcentret. Landdistriktsafdelingen og Sundheds- og Kulturudvalget har ultrahurtigt sagsbehandlet ansøgningen. Vokslev Samråd fik således allerede i fredags besked om, at halvdelen af midlerne er bevilliget fra Forsamlingshuspuljen og halvdelen fra Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudspulje. Det er vi meget taknemmelige for.  

Fra Vokslev Forsamlingshus er man indtil videre positive overfor tanken om at indgå i et nyt samarbejde om at flytte forsamlingshusets aktiviteter til de tidligere friskolebygninger. Herom siger forsamlingshusets formand Brian Knudsen, at bestyrelsen ganske rigtigt har drøftet muligheden for at lade Vokslev Forsamlingshus indgå i den nævnte plan, men det hele kommer jo dels an på, hvordan en økonomisk model kan strikkes sammen, og hvordan man blandt Vokslevs befolkning ser på sagen. Det ER jo et ældre hus, som kræver vedligeholdelse, så objektivt set, kan det give god mening at veksle nogle af omkostningerne til vedligehold til et indskud i nyere bygninger, der samtidig er mere fleksible. Indtil videre afventer vi den plan, som forhåbentlig kan danne baggrund for den videre dialog og evt. handling, siger Brian Knudsen til Nibe Avis.

Leo Helmer supplerer, at der siden friskolens konkurs har været en yderst konstruktiv dialog om fortsat anvendelse af lokalerne Det gælder blandt andet det nyetablerede Børnehuset Solstrålen, Jiu-jitsuklubben Vox13 og selvfølgelig Vokslev Idrætsforening, som alle på nuværende tidspunkt lejer lokaler af konkursboet. Vokslev Idrætsforening er i en hel særlig uheldig situation, idet områdets to fodboldbaner også indgår i konkursboet. Det vil således have stor betydning for Vokslev, hvis bygningerne og udearealerne kan beholdes på lokale hænder. Derfor håber Leo Helmer også på stor og aktiv opbakning fra lokalsamfundet på et kommende borgermøde, som det endnu er for tidligt at sætte dato på. 

Vokslev Samråd er bevidst om, at den nuværende udlejning sandsynligvis ikke er nok til at bringe balance i den fremtidige økonomi, siger Leo Helmer til Nibe Avis. Vi har heldigvis allerede fået en henvendelse fra en potentiel lejer, men vi vil meget gerne i kontakteres, hvis andre går med tanker om oprettelse af aktiviteter i eller omkring Vokslev. Hvis man eksempelvis mangler lokaler i Nibe, kunne man jo overveje om ikke aktiviteterne lige så godt kunne ligge i Vokslev, som jo er nærmeste landsby til købstaden. – Vi har lige nu en hel unik situation, som bør udnyttes til at styrke Vokslev. Selvom det sker på en meget trist baggrund, må vi jo se fremad og undersøge alle muligheder, slutter Leo Helmer.