MØDET TORSDAG AFTEN I VOKSLEV ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID.

En arbejdsgruppe, bestående af otte personer med tilknytning til Vokslev Forsamlingshus, Vokslev Idrætsforening, Vokslev Sparekasses Fond og Vokslev Samråd, har siden årsskiftet arbejdet ihærdigt på at sikre de gamle skolebygninger og boldbaner efter Vokslev Friskole forbliver på lokale hænder. 

Arbejdsgruppen ser nu situationen så positiv, at der er indkaldt til informationsmøde torsdag. Nibe Avis har fået lov til at løfte sløret for planerne inden mødet. Formand for Samrådet Leo Helmer understreger dog, at mange af planens forudsætninger stadigvæk er usikre, og endnu ikke godkendt eller besluttet i de respektive fora. Lykkedes planen vil det imidlertid være en fantastisk solstrålehistorie, som endnu en gang kan få Vokslev til at lyse op på det nordjyske landkort.     

De nævnte foreninger ønsker at samle kræfterne i en selvejende institution eller fond. Arbejdsgruppen har anmodet Aalborg Kommune om at være tilsynsførende, så der bliver fuld åbenhed og stabilitet omkring oprettelse og drift. Med foreningernes samlede økonomi og mindst kr. 100.000 i borgerindskud vil den selvejende institution forsøge at købe Vokslev Friskole af konkursboet. Den samlede gæld i friskolen overstiger imidlertid langt foreningernes økonomiske formåen, så en overtagelse betinger en yderst velvillig indstillingen fra kreditorerne.  

Lykkes det at købe friskolen til den rigtige pris, forventer arbejdsgruppe at de nuværende udlejninger til bl.a. Børnehuset Solstrålen, Jiu-jitsuklubben Vox13 og Vokslev Idrætsforening, sammenholdt med udlejning til aftenskole og private arrangementer kan dække de fremtidige driftsudgifter. 

Men belært af bl.a. friskolens anstrengte økonomi gennem mange år, ønsker arbejdsgruppen ikke en situation, hvor det kun lige kan løbe rundt. Det er således af afgørende betydning, at den selvejende institution hviler på et økonomisk sundt og stabilt fundament, så projektet bliver levedygtigt og langtidsholdbar. 

Udlejningen skal derfor forøges væsentligt - også gerne til foreninger og klubber udenfor Vokslev, og der skal skabes masser af lokalt samvær i de nu tomme lokaler. 

Leo Helmer, formand for Vokslev Samråd: – Vi arbejder målrettet på en lokal løsning. Det kræver imidlertid en stærk lokal opbakning.

 

Aktiviteten i skolebygningerne forventes faktisk at blive så stor, at planen på sigt indeholder ansættelse af en daglig leder, som fx kunne være en aflønnet pensionist fra byen eller nærområdet. 

Den selvejende institution skal have en handlekraftig bestyrelse, som skal støttes af en række faste udvalg, så det frivillige arbejde uddelegeres på så mange hænder som muligt. Et af udvalgene får til opgave at hjælpe med praktiske lokaleforhold, hvis der opstår et ønske om oprettelse af fx en ny seniorklub, musikgruppe eller noget andet spændende. 

Men udover, at planen forudsætter den rigtige købspris, står og falder planen også med, om der kan sikres tilstrækkelig lokal opbakning til projektet. Så jeg håber, der kommer rigtig mange engagerede mennesker på torsdag, slutter Leo Helmer: – Alternativet er næsten ikke til at holde ud at tænke på.